اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چوب کبریت روی نیمکت بود آمریکا را شکست می‌دادیم!