چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ / 27 January, 2021
حوادث جهان عرب
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ / اتحادیه عرب / بهار عربی / حوادث جهان عرب
دبیرکل اتحادیه عرب: نباید حوادث اخیر جهان عرب را بهار عربی نامید
دبیرکل اتحادیه عرب نامگذاری حوادثی که جهان عرب از سال ۲۰۱۱ با آن روبروست به عنوان «بهار عربی» را رد و اعلام کرد، نباید این حوادث را بهار عربی نام‌گذاری کرد.
 •  •  •