دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
فاصله گزاری
طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از هشتم فروردین آغاز می‌شود
طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از هشتم فروردین آغاز می‌شود
ادارت دولتی برابر بخشنامه صادره معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی حداکثر با یک سوم نیروهای اداری و به صورت شیفت بندی خدمات رسانی خواهند نمود.
۴ روز قبل / فاصله گزاری / وزارت کشور / قواعد /
 •  •  •