جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020
«زنان و قدرت»
«چگونه گورخر راه‌راه شد؟» و «زنان و قدرت»
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ / فرهنگی و هنری
«چگونه گورخر راه‌راه شد؟» و «زنان و قدرت»
ترجمه کتاب‌های «چگونه گورخر راه‌راه شد؟» و «زنان و قدرت» به تازگی راهی بازار شده است.
  «چگونه گورخر راه‌راه شد؟»  لئو گراسه  «زنان و قدرت»  مری بی‌یرد  کاوه فیض‌اللهی  شبنم سعادت