چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ / 27 January, 2021
پایش بو در تهران
راه اندازی مرکز پایش بو در تهران/  بازیافت یکپارچه پسماندهای شهری
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ / شهرداری تهران / محیط زیست / پایش / مدیریت
راه اندازی مرکز پایش بو در تهران/ بازیافت یکپارچه پسماندهای شهری
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به آغاز ساخت مرکز جدید پردازش و بازیافت یکپارچه پسماندهای شهری گفت: مرکز پایش بو در پایتخت راه اندازی می شود.
آخرین وضعیت پرونده بودار پایتخت
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ / بوی بد فرودگاه امام خمینی / پایش بو در تهران / سازمان محیط زیست ایران / بوی نامطبوع در تهران
آخرین وضعیت پرونده بودار پایتخت
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که طی روزهای اخیر دستگاه اندازه‌گیری شدت بو در تهران راه‌اندازی شده و ازسوی دیگر استانداردهایی برای پایش بو نیز تدوین شده است.
۱۳۹۸/۰۹/۱۸
علت بوی نامطبوع منتشر شده در تهران پیگیری نشد
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران به شهرداری تهران درباره فراهم کردن منابع لازم برای ایجاد سیستم پایش بو در تهران تذکر داد. به گزارش «ایسنا» آرش حسینی میلانی درخصوص انتشار بوی نامطبوع در تهران گفت: با توجه به تکرار مساله بوی نامطبوع در آذرماه سال جاری، همچنان شاهد عدم واکنش سریع برای شناسایی منشأ آن هستیم. وی با اشاره به اینکه سال گذشته مقرر شده بود تجهیزات لازم برای پایش بو خریداری شود، تاکید کرد:‌ با عنایت به نگرانی‌های شهروندان به شهرداری تهران تذکر می‌دهم در اسرع وقت منابع لازم برای تجهیز مدیریت شهری که به سیستم پایش بو اختصاص یافته و ساماندهی لازم برای پایش سریع فراهم شود.
 •  •  •  •  •  •  •  •