دوشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۹ / 18 January, 2021
کارگروه طب سنتی
دستور وزیر بهداشت برای تشکیل کارگروه طب سنتی ایرانی
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
دستور وزیر بهداشت برای تشکیل کارگروه طب سنتی ایرانی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دستور فوری وزیر بهداشت برای تشکیل کارگروه طب سنتی ایرانی خبر داد.