چهارشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۹ / 2 December, 2020
ثبت سفارس ارز
ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ / ارز / ثبت سفارس ارز / وزیر صمت
ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته
وزیر صمت گفت: ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته آغاز می‌شود. نوشته ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.
 •  •  •