شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
بحر و نهر
انتشار رمان جدیدی از منیرالدین بیروتی
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ / فرهنگی و هنری
انتشار رمان جدیدی از منیرالدین بیروتی
منیرالدین بیروتی از انتشار رمان جدیدش با عنوان «بحر و نهر» خبر داد.
  منیرالدین بیروتی  بحر و نهر  رمان