دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

امروز با حافظ ـ پنجشنبه ۲۱ دی ماه


امروز با حافظ ـ پنجشنبه ۲۱ دی ماه

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم
ز این سفر گر به سلامت به وطن باز رسم
نذر کردم که هم از راه به میخانه روم
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک
به …

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم

ز این سفر گر به سلامت به وطن باز رسم

نذر کردم که هم از راه به میخانه روم

تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک

به در صومعه بابربط و پیمانه روم

آشنایان ره عشق گرم خون بخورند

ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم

بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار

چند و چند از پی‌کام دل دیوانه روم

گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز

سجدهٔ شکر کنم و زپی شکرانه روم

خرّم آن دم که چو حافظ به تولّای وزیر

سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم