جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 23 March, 2018

عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به نماز


عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به نماز
فاقم وجهك للذین حنیفاً فطرهٔ الله التی فطر الناس علیها پس تو ای رسول( با همه پیروانت مستقیم رو به جانب آیین پاك اسلام آور و پیوسته از طریق دین خدا كه فطرت دین خدا كه فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی كن (سوره روم- ۳۰).
پرستش یكی از ابعاد روح آدمی است. انسان فطرتاً موجودی است خداخواه و خداجوی. موجودی در عالم وجود نیست كه پرستنده و پرستشگر نباشد. از نظر قرآن نه تنها انسان، بلكه همه موجودات عالم ثناگوی خدایند و در طریق محبت الهی در حركتند. «و بعثهم فی سبیل محبته» آن گیاه كه حركت می كند، جز عشق او هیچ در سر ندارد، آن سنگ هم كه با قوه جاذبه حركت می كند در واقع غیر از این كه حق و ذات حق را جست وجو می كند و محبت خدا در ذات اوست، چیز دیگری نیست. قرآن می فرماید: «و ان من شیئ الا یسبح بحمده و لكن لاتفقهون تسبیحهم» (سوره اسرا-۴۴).
فارابی فیلسوف معروف اسلامی می گوید: آسمان كه گردش می كند، آن گردش نماز و عبادت و پرستش آسمان است. زمین كه تكان می خورد همین جور، باران كه ریزش می كند آن ریزش پرستش اوست، آب كه جریان پیدا می كند آن جریان پرستش و عبادت اوست. اوج عبادت خدا برای فرد مسلمان از طریق نماز متجلی می گردد. نماز سیمای مكتب است. «الصلوهٔ وجه دینكم» نماز ستون دین است. «الصلوهٔ عمود الدین».
رسول گرامی اسلام(ص) در هنگام اذان به بلال می فرمود: «ارحنا یا بلال» ای بلال ما را از غم و تلخی نجات بخش و بلال اذان گویان نشاط عبادت را به ذائقه نمازگزاران می چشاند.
همانگونه كه در دعای هفتم مناجات خمسه عشر آمده: «واجعل نشاطی فی عبادتك» خداوندا: نشاط مرا در عبادت خودت قرار بده. چگونه می شود كودكان و نوجوانان ما نشاط و شادی خود را در عبادت و پرستش حق تعالی جست وجو نمایند؟ این مطلب بر این كوشش است تا شیوه های كاربردی علم روانشناسی را در جذب كودكان و نوجوانان به نماز ارایه نماید. امروزه اغلب صاحبنظران و متخصصان علوم رفتاری بر این عقیده اند كه توارث و محیط، هر دو مشتركاً خصوصیات جسمانی و روانی فرد را شكل می دهند. حتی در تكوین و ظهور رفتارهای اعتقادی مثمرثمرند.
● نقش وراثت
بسیاری از ویژگی های بدنی و روانی مانند قهر، ساختار استخوانی، رنگ مو و چشم، هوش و استعداد از طریق ارث كسب می شوند. لمبروز، جرم شناس ایتالیایی می گفت: فردی كه تبهكار می گردد ذاتاً تبهكار به دنیا می آید! از نظر وارث و علم مربوط به آن پدر تبهكار و فاسد درصدی از مجرمیت خود را به فرزند خود منتقل می كند، اما این بدان معنا نیست كه فرزند او به طور حتم دزد و جانی می شود.
اگر فرزند در محیطی پرورش یابد كه هیچ گونه فسق و فجوری در آن نباشد، فاسد نمی شود. چه زیبا فرمود پیامبر اكرم(ص) كه: «كل مولد یولد علی الفطره» هر طفلی بر فطرت پاك خدایی آفریده می شود اسلام به پدیده وراثت توجه خاص دارد. در جنگ صفین امام علی(ع) به محمد حنفیه علمدار لشكر امر فرمود: ترس مدار و حركت نما. این بار نیز از حالت تهاجمی دشمن هراس نمود، امام خشمگین گردید و قبضه شمشیر را بر نشان فرزند فرود آورد و فرمود: تو این ترس را از مادرت به ارث برده ای او نیز ترسو بود. اسلام برای پاكی نسل مسلمین تمام مراقبت های لازم را در امر زناشویی دستور داده و در پیوندهای اولیه به كلیه جهات روحی و جسمی زن و مرد توجه نموده است. علاوه بر این كه مردم را در ازدواج با دیوانگان و احمق ها و میگسارها بر حذر داشته و در مقام مشورت و راهنمایی و ازدواج با فرد بداخلاق را نیز اجازه نداده است.
حسین بن بشار واسطی به حضرت رضا(ع) نامه ای نوشت كه: یكی از بستگانم درخواست وصلت با من دارد ولی بداخلاق است. حضرت در جواب فرمودند: اگر اخلاقش بد است با او ازدواج مكن.
همان گونه كه به نظر دانشمندان امروز، غذا در زیبایی صورت و توازن اندام و رنگ مو و چشم خلاصه تمام ساختمان كودك تاثیر دارد، اخبار و روایات اسلامی نیز در گذشته به این نكته توجه كامل داشته و درباره استفاده از غذاها، میوه ها، حبوبات و سبزیجات تعالیم لازم را به پیروان خود داده و به خصوص در بعضی از روایات از زنان باردار اسم برده و استفاده از آن خوراكی ها را به آنان توصیه نموده است.
● نقش خانواده
كودك در خانه به دنیا می آید و اولین كسی كه با او ارتباط مستمر برقرار می كند، مادر و سپس پدر و سایر اعضای خانواده اند. نوع اعتقادات و ملاك و معیارهای اخلاقی، خلقی و دینی از والدین به كودك منتقل می گردد.
كودك نظرات دینی و اعتقادی خانواده اش را می پذیرد. ایمان دوره كودكی با همه پاكی و صفایش این نقیصه را دارد كه از آگاهی توأم با تجزیه و تحلیل سرچشمه نگرفته است. بلكه بیشتر جنبه انفعال و تاثیرپذیری از محیط دارد و در حقیقت نوعی بازتاب است. با این وجود تكوین و پیدایش اعتقادات و قوام آن بستگی به نوع بینش و جهان بینی در خانواده حاكم است.
به نظر نگارنده سنگ بنای اولیه ایجاد رغبت و انگیزه در گرایش كودك به اعتقادات و متصف شدن به مناط و ملاك اخلاقی از نام و نامگذاری آغاز و در طول فرایند رشد با تقلید، تقویت و تشویق استمرار یافته و از مرحله نوجوانی به بعد براساس عقل و تفكر در عمق وجود فرد قوام می یابد. والدین باید برای فرزندان خود نامی نیكو انتخاب نمایند.
پیامبر اكرم (ص) در جواب نامه پدری، درباره وظیفه وی در قبال فرزندش چنین می فرماید: «تحسین اسمه و ادبه و وضعه موضعا حسنا» او را نام نیكو بگذارد و او را با نیكی تربیت كند و به كاری شایسته بگمارد.
امام صادق (ع) می فرماید: رسول خدا (ص) نام های زشت و نامناسب اشخاص و سرزمین ها را تغییر می دادند. مردی كه خادم بتكده بود بعد از مشاهده حادثه ای خدمت رسول خدا (ص) رسید و اسلام آورد. پیامبر (ص) نام او را پرسید: مرد گفت: نماوی بن ظالم (گمراه پسر ستمگر)! حضرت نام او را به «راشد بن عبدالله (هدایت یافته فرزند بنده خدا) تغییر داد. نكته ای كه از منظر روان شناسی اهمیت بسیار دارد این است كه والدینی در تربیت فرزند خود موفق اند كه با فرایند رشد در دوره های مختلف زندگی فرد آشنایی داشته باشند. زیرا جهت انتقال مفاهیم مسایل و مفاهیم مذهبی باید تناسب ظرفیت فكری كودك به او عرضه شود.
پیامبر (ص) می فرماید: خدای رحمت كند كسی را كه در نیكوكاری و نیكی به فرزندش كمك می كند. سوال شد چگونه فرزند خود رادر نیكی كمك كند؟ فرمود: آنچه در توانایی كودك است و برایش میسر است، از او بپذیرد و آن چه انجام دادنش برای كودك دشوار و طاقت فرساست از او نخواهد و او را به گناه و طغیان و كارهای احمقانه وادار نكند.
امام صادق (ع) اختر تابناك آسمان عصمت و ولایت نیز می فرماید: پدر و مادر هر آنچه كه در توانایی كودك است و انجام دادن آن برای او آسان است از او قبول كنند و آنچه انجام دادن آن برایش سنگین و طاقت فرساست از او نخواهند. و امروزه، یكی از برجسته ترین و بانفوذترین چهره های روانشناسی قرن بیستم، ژان پیاژه معتقد است كودك باید تجربه های خود را با روش و سرعت خود جذب و تحلیل نماید و تلاش برای جلو انداختن تفكر انتزاعی درست نیست. او می گوید: هر نوع تفكری كه كودك به كار می برد مناسب ترین نوع است و كوشش برای تحمیل تفكر پیشرفته تر به كودك نادرست است. نتیجه این كه انتقال ارزش ها و مفاهیم اعتقادی و مذهبی به كودك سبك و سیاق مخصوص به خود را می طلبد.
● نقش الگوها
در بررسی راه های جذب دانش آموزان به نماز اولین مساله ای كه به آن برمی خوریم زندگی اجتماعی دانش آموز در محیط خانواده، مدرسه، جامعه و همسالان و زندگی سیاسی او (درك مفاهیمی همچون مدیریت، حكومت و سیاست های اجتماعی) می باشد. در این فرایند دانش آموز در تعامل مستقیم با اطرافیان، خانواده، دوستان، مدیران حكومتی، تربیتی، معلم و مربی، مسجد و روحانیت، تحت تاثیر رفتارها و پیام های آنان است و منش های آنان را تحت نظر دارد و رفتارهای تعبدی و اخلاقی ایشان را پی گیری می نماید.
شكل گیری شخصیت معنوی و اجتماعی دانش آموز از همان ابتدا در خانواده و بعد در مدرسه و در مراتب بعدی از طریق دیگران صورت می گیرد. بنابراین هر كدام از الگوهای رفتاری مورد توجه دانش آموز است و تحت تاثیر آن رفتارها می باشد.
یكایك ارزش های موجود در جامعه و خانواده چه در جنبه های مثبت و چه در جنبه های منفی، شخصیت نوجوان و جوان را پی ریزی نموده، در نگرش مثبت یا منفی او نسبت به محیط اطراف خود نقش مهمی را ایفا خواهد كرد.
تربیت و پرورش فرزندان سالم از حیث اعتقادی و منش های پسندیده در گرو توجه كافی به مسایل محیطی و رفتاری است. پدران و مادران، معلمان و مربیان، رسانه های جمعی و ارتباطی، صداوسیما، نقش تعیین كننده در ساختار ذهنی و باورهای آنان دارد. چنانچه پدر و مادر در خانواده به نقش الگویی خود توجه داشته باشند و در تنظیم روابط خویش با فرزندان همت گمارند، و تقدی به اصول اخلاقی و انسانی و بالاخره مذهبی را پیشه خود سازند، بی تردید احساس خوب و ارزشمند، پایبندی به مسایل معنوی را به فرزندان خود تقدیم نموده اند.
برخورداری از ایمنی روانی و بدون اضطراب و تشویش و نگرانی در خانواده باعث خواهد شد كه كودك و نوجوان بتواند با آسودگی و احساس خوشایند نسبت به درك و انجام امور ارزشی و مورد پسند بزرگسالان و جامعه دست یازد. زیرا او به واسطه انجام این امور در محیط، بازخوردهای مثبت دریافت خواهد كرد و این عمل موجب آن می شود كه او این بازخوردهای مثبت را بیشتر تجربه كند. تجربه خوشایند و احساس رضایتمندی از رفتارهای بروز داده شده، كودك و نوجوان را به سوی اهداف و آرمان های تربیتی جامعه هدایت خواهد كرد و در نتیجه جهت یابی وی را به درك هویت معنوی و انسانی میسر خواهد نمود.
پس به همان میزانی كه رفتارهای سنجیده، الگوها و مسوولان تربیتی در شكل گیری شخصیت معنوی و سجایای انسانی كودك و نوجوان موثر است، پدیداری رفتارهای متضاد با آرمان های اجتماعی، اخلاقی و مذهبی نیز در تخریب این شخصیت و هویت واقعی او موثر است.
علمای تعلیم و تربیت معتقدند: «دوره نوجوانی و جوانی دورانی است كه در آن بحران هویت بر سازمان روانی فرد چیره شده، نوجوان و جوان تشنه هویت را به جست وجو و ارزیابی ارزش های گوناگون و گاه متضاد هدایت می كند تا در پایان این دوره بحرانی، احساسی از هویت داشتن را برای وی به ارمغان آورد.
هویت هر فرد برآیندی از هویت واقعیت، هویت آرمانی و هویت مورد انتظار است. به تعبیر ریاضی (هویت فرد = هویت واقعی و هویت مورد انتظار) هویت واقعی تصویر از خودی است كه كودك و نوجوان از خویشتن واقعی خویش دارد. این تصویر از خود نیز تصویری است كه عمدتا توسط والدین و مربیان به ترسیم درآمده است كه مختص زمان گذشته است.»
اما نقش والدین و مربیان به همین جا ختم نمی شود، بلكه این تلاش نظر به آینده ای دوخته است كه برای ساختنش زمان، هزینه و انرژی بسیاری صرف شده است. این آینده و در نتیجه چگونه شدن را والدین و مربیان به نمایندگی از جامعه در معرض دید نوجوان و جوان قرار می دهند كه این همان هویت مورد انتظار است.
متاسفانه جامعه ما علی رغم سازمان و طرح نقشه ای كه با صرف میلیاردها تومان هزینه و تلاش هزاران انسان متعهد و صادق و دلسوز جهت شكل بخشیدن به هویت واقعی و هویت مورد انتظار خیل نونهالان و كودكان و نوجوانان این مرز و بوم دارد، تقریبا هیچ برنامه مدون و از پیش تعیین شده ای به منظور نفوذ غیرمستقیم به هویت آرمانی جوانان و نوجوانان ندارد. این فقدان استراتژی برای نفوذ در مهم ترین و تعیین كننده ترین بخش هویتی هر فرد، یعنی هویت آرمانی منجر به آن می شود كه بخش اعظم سرمایه گذاری های فرهنگی ما به هدر رود.
استعمار فرهنگی و یا آنچه كه امروزه به نام تهاجم فرهنگی از آن یاد می شود میلیون ها دلار سرمایه گذاری در بخش نفوذ به هویت آرمانی میلیون ها جوان و نوجوان ایرانی مسلمان دارد. دشمن آگاه و بدخواه با تكیه بر یافته های روان شناختی امكان همانندسازی نوجوان و جوان را با ارایه الگوهای متناقض با الگوهایی كه برای شكل گیری هویت واقعی و مورد انتظار او ساخته ایم، در قالب هنر، ورزش، علم و سیاست فراهم می آورد و با تكیه بر مكانیزم های روان شناختی مسلط بر سازمان روانی نوجوان و جوان به هویت آرمانی او رنگ و صبغه ای كاملاً متفاوت از بافت و رنگ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ما می دهد كه نتیجه آن بروز پانكیسم و غرب گرایی و امثال آن است كه همه جلوه های گوناگون فقدان هویتی است كه همساز با هویت فرهنگی ماست. هویت فرهنگی كه خود برآیند هویت مذهبی، هویت ملی و هویت فردی ما است.پس روشن شد كه حیات فردی و معنوی یك نوجوان و جوان كاملاً با حیات اجتماعی و سیاسی وی در ارتباط است و نارسایی در هر كدام آن ها باعث بروز مشكلات در وجود دیگری خواهد شد. اصولاً به وجود آوردن انگیزش های قوی و تحریك كننده برای ایجاد و یا تغییر رفتار در نوجوان و جوان تابع شرایط خاصی است. زیرا جنبه های انفعالی روحیات و گسترده بودن افق فكری در ایشان مسأله را پیچیده تر می كند و مكانیزم های خاصی را نیز می طلبد.
علاقه مندی نوجوان و جوان به الگوهایی چون روحانیون، علما و دانشمندان و صاحبان فضل و اندیشه و همنشینی با آنان نشان از رشد یافتگی و حساسیت در قبال مسایل فرهنگی و اجتماعی است. او به خوبی دریافته است كه انسان با تكیه بر اصول انسانی و درك مفاهیم اجتماعی و ارزشی در اجتماع می تواند جایگاه اصلی خود را پیدا و حفظ نماید. لذا او در تلاش است كه با بزرگ ترها و بزرگسالان ارتباط داشته باشد. «اگر بزرگ ترها و بزرگسالان او را تأیید نكنند بازگشت می كند و یا در جا می زند» یعنی در رشد عقلانی، عاطفی و اخلاقی نوجوان وقفه ایجاد می شود. بنابراین «امكانات ملاقات او با كسانی كه در یك جامعه به مسایل سیاسی و اجتماعی می پردازند باعث رشد اجتماعی و سیاسی او خواهد شد.» ترتیب ملاقات با روحانیون، استادان دانشگاه و كلیه كسانی كه در خط مشی های سیاسی و اجتماعی جامعه مشاركت دارند باعث پویایی رفتار و بالندگی در نوجوان می گردد.
آنچه گذشت تقریباً مقدمه ای بود برای ورود به مبحث «هماهنگی حیات سیاسی و اجتماعی انسان با حیات فردی و معنوی او» كه در ارتباط با راه های جذب دانش آموزان به نماز جماعت و تقویت باورهای اعتقادی آنان مطرح شد. مسوولان نظام تربیتی كشور و عناصر دخیل در اجرای كم و كیف مسایل تربیتی كه در مدارس مشغول ایفای وظیفه می باشند و الحق در سال های اخیر كوشش فراوانی را در آموزش و ایجاد امكانات اقامه نماز جماعت در مدارس فراهم نموده اند، بایستی جدیت نمایند كه این مهم در قلب و روح دانش آموزان رسوخ كند و در سازمان شخصیتی آنان جای گیرد و توجه داشته باشند كه هر گونه رفتار نسنجیده و حساب نشده می تواند تأثیر عمیق و نامطلوبی در روند شكل گیری شخصیت و هویت معنوی او ایجاد كند و تلاش های بعدی را دچار مشكل سازد. علت این كه «نوجوان ویژگی های شخصیتی مورد نظر خود را درونی می سازد و در سازمان شخصیت خود پیاده می كند.»
دست اندركاران تعلیم و تربیت، خصوصاً پرچمداران اقامه نماز در جامعه و مدارس كشور وظیفه بس خطیر و سنگین و حساسی بر دوش دارند. باید كوشش شود كه این امر در كمال آرامش و متانت روحی و برخوردهای حساب شده انجام شود و دانش آموزان عزیز این فرصت را پیدا كنند كه لطایف و ظرایف معنوی را درك و تجربه كنند و در نتیجه پرورش انسان های پارسا و متقی و مطلوب نظام تربیتی كشور میسر شود.
‌● الگوهای مؤثر (صاحبان فضل و اندیشه)
پیش از این گفتیم كه نوجوان و جوان و حیات اجتماعی او در گرو چگونگی حیات فردی و معنوی اش بوده و در ارتباط كامل است همچنین اشاره گردید كه تربیت نسل پاك و دارای منش های الهی و انسانی در شكل گیری باورهای اعتقادی وی مؤثر است.
با توجه به این كه «دوره بلوغ مقارن است با تأثیر روزافزون، جنبه انفعالی در روحیات و موارد گسترش سریع افق فكری، نهادی شدن حیات درونی، فردی شدن رفتار، بیداری جنسی، احساس استقلال، بحران هویت، كوشش برای هم شكلی و انجام كارهای بزرگ، تلاش برای مورد قبول واقع شدن» لذا با درك چنین وضعیتی پدیدآوردن یك اندیشه سالم و درست در ذهن و روان نوجوان و جوان از طریق ارایه الگوهای صحیح ضرورت تام دارد.
می دانید كه گاهی شخصیت ها محیط را تحت تأثیر قرار می دهند و گاهی محیط است كه بر انسان تأثیر می گذارد. در هر حال شخصیت های مثبت یا منفی محیط ها و محیط های با شخصیت از عناصری هستند كه در شكل گیری شخصیت واقعی كودك و نوجوان عمل می كنند.
پس از خانواده، كه به عنوان اصلی ترین سازمان در نهادی و درونی شدن رفتارها برای كودك و نوجوان كمك می نماید و اولین تجربیات زندگی را در اختیارش قرار می دهد، مدرسه جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد. در این سازمان معلم و مربی الگوهایی هستند كه بیشترین درصد مقبولیت را در پیش كودك و نوجوان دارند.
بی شك گذر از این مرحله در ساختار ذهنی و رفتاری كودك و نوجوان حائز اهمیت است. هوشیاری والدین و مربیان دلسوز و آگاه این امكان را برای دانش آموز به وجود خواهد آورد كه با همانندسازی، بهترین الگوهای رفتاری را برای خود انتخاب نمایند. بنابراین شركت فعالانه مدیران و مربیان در عرصه های فرهنگی و ترویج ارزش های انسانی و اخلاقی توأم با عمل، شناخت معیارهای فضیلت و انسان های فاضل را برای نوجوان آسان تر خواهد كرد.
چنانچه مدیران، معلمان و مربیان همراه دانش آموز در نماز جماعت مدرسه شركت فعال داشته باشند و در اجرای فرامین الهی و مواظبت در رفتار و گفتار خود كوشش نمایند، دانش آموز رغبت پیدا خواهد كرد كه با علاقه مندی بیشتر در نماز حضور یابد. بایستی متوجه این معنا بوم كه «الگو بودن رهبران دینی، علمی و مذهبی نقش اساسی را در تكوین شخصیت دانش آموزان ایفا می كند.»
یك تحقیق نشان می دهد كه ۴۸ درصد كل دانش آموزان نوجوان «اعتقاد والدین خود را به خداوند و عمل به دستورات او را در جذب فرزندان به نماز مؤثر دانسته اند.»
در یك تحقیق دیگر كه از ۱۲۵ نفر دانش آموز یك مجتمع آموزشی سوال شده است ۶۶ درصد از دانش آموزان پسر و ۷۷ درصد از دانش آموزان دختر علت نمازخوان شدن و یا بودن خود را والدین خود ذكر كرده اند كه این نشانگر نقش پراهمیت خانواده و الگو بودن آن برای نوجوان و جوان است.»
والدین یا اولیای مدرسه و مدیران و شخصیت های معروف جامعه هر كدام نقش ویژه و حساسی در این مهم دارند. احساس مسوولیت در سازندگی نسل مؤمن و نمازخوان وظیفه اصلی و واجب و عینی هر فرد مسلمان اعم از والدین و دیگر مربیان و الگوهای جامعه است. آری «آنجا كه هستی از ارتباط و هماهنگی برخوردار است، آن جا كه دنیا راه و كلاس است، یك نگاه، یك لبخند و یك فساد، یك فساد نیست كه هستی را به فساد می كشد و تمام دریاها و دشت ها را در خود می گیرد.
(ظهر الفساد فی البر و البحر بما كسبت ایدی الناس) وقتی كه ما كوچك تر بودیم در كنار ساختمان هایی كه آجر می ریختند به بازی مشغول می شدیم و آجرها را پشت سرهم با فاصله های كوتاه می چیدیم و مارپیچ و گرد و خلاصه از شكل های مختلف، آجر كنار هم می گذاشتیم و آنگاه یك آجر را می زدیم، ما بیش از یك آجر را نزده بودیم اما چون آجرها مرتبط و كنار هم و هماهنگ بودند همه آن ها تا آخر می افتادند و بر روی زمین می ریختند، یك ضربه یك ضربه نمی ماند و یك فساد در یك جا حبس نمی شد. در هستی منظم، یك گناه، یك فساد نمی ماند وادامه می یابد و كسی كه راه بودن و كلاس بودن را حساس كرده دیگر بی حساب نمی گوید و نمی شنود و نمی بیند و نمی زند» و با ناهمخوانی گفتار و رفتار هستی پاك كودك و نوجوان را به آتش نمی كشد.

مریم جمالی

منبع : روزنامه جوان

مطالب مرتبط

کنار سجاده والدین

کنار سجاده والدین
آیا تربیت صحیح کودک لازم است بدون شک، آری!‎/ آیا صرف تبلیغ زبانی و اعلام مواضع تربیتی و سخنرانی، برای تربیت کودک کافی است قطعاً نه!‎/ آیا صحنه عینی و واقعی زندگی، اعمال و رفتار اعضای بزرگسال خانواده ـ به ویژه پدر و مادر ـ تأثیر عینی و عملی بر برنامه های تربیتی کودک ـ در خانواده ـ نمی گذارد قطعاً می گذارد.‎/آیا میزان تأثیرپذیری کودک از اعمال و رفتارهای مختلف پدر و مادر، یکسان است مسلماً نه.‎/ آیا ظرفیت تأثیرگذاری تربیتی هر یک از رفتارهای مختلف پدر و مادر بر کودک، مساوی و مشابه است مسلماً خیر‎/ نماز پدر و مادر ـ به عنوان یک فعل و رفتار ـ از چه ابعادی در تربیت کودک مؤثر است ‎/ کمیت و کیفیت تأثیرگذاری نماز پدر ومادر و دیگر رفتارها درباره نماز بر کودک چه مقدار است ‎/ آیا برخی رفتارها در خانه، در میان بزرگسالان و کودکان، مشترک است نظیر غذا خوردن، لباس پوشیدن، خواب و بیداری، رفت و آمد به محل کار و مدرسه، تماشای تلویزیون اما نماز بر بزرگسالان تکلیف است و از کودکان ساقط می باشد آیا با این فرض واقعی باز هم بررسی تأثیرگذاری تربیتی نماز پدر و مادر بر کودک، موضوعیت دارد
● بررسی موضوع
مناسب است که اصل سخن را از پاسخ به سؤال ۸ آغاز کنم، از این موضوع که رفتارهای مشترک در میان پدر و مادر و کودک تأثیر مستقیم تر و محسوس تری بر رفتار کودک دارد ، می گذرم. زیرا کودک در خانه گیرنده ای بس قوی دارد. همه وجود کودک ـ برای مثال، بر سر سفره غذا ـ به چشم و گوش تبدیل می شود و پدر و مادر را زیر تیغ نگاه و دیگر ابزارهای دقیق گیرنده خود می گیرد و همه آنها را ضبط می کند و در حافظه ناخودآگاه خویش در فایل ویژه و در دسته بندی خاص خود قرار می دهد.
اما آیا تأثیر تربیتی امور مشترک میان پدر و مادر و کودک بر کودک، مانع از تأثیرگذاری رفتارهای غیر مشترک می شود گفته می شود که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. بر همین اساس عجیب نیست که حتی در احادیث تربیتی منقول از زبان ائمه معصوم علیهم السلام سخن از تأثیر رفتار و گفتار پدر و مادر بر نوزاد گهواره ای و آرام گرفته در قنداق است. رفتار و گفتاری که هیچکدام با فعالیت های نوزاد، مشترک نیست. بنابراین بسیار ساده انگاری است اگر به صرف مکلف نبودن کودک به ادای نماز، تأثیر تربیتی آن را بر آن وجود «گیرنده به دستی» که هم دوربین عکاسی به همراه دارد، هم دوربین فیلمبرداری و هم ضبط صوت ـ و البته که قوی تر از همه این ابزارها ـ دست کم بگیرید. اینک با استفاده از دونگاه و چشم انداز اجتماعی و فردی نماز به نماز می نگریم و در هر کدام، هفت گام برمی داریم و نحوه برخورد پدر و مادر را با هر یک و تأثیر آن را بر فرزند، به نظاره می نشینیم.
● چشم انداز اول
۱) نماز از اعمالی است که بیشترین ارتباط را با طهارت و پاکی دارد. به گونه ای که حتی نماز پس از مسواک کردن، بهتر از هفتاد نماز مسواک نزده دانسته شده است.
۲) نماز از روشن ترین مصادیق وقت شناسی و زمان سنجی است.
۳) ضرورت رعایت پوشش ویژه در نماز، از بارزترین مظاهر اعتقاد به پوشش و حجاب اسلامی (برای مرد و زن) و عمل به آن است.
۴) نماز سمبل عالی رعایت حق الناس و استفاده نکردن از زمان، مکان و پوششی است که از آن دیگران است یا دیگران حقی در آن دارند.
۵) نماز از مصادیق جمع گرایی، اصالت جامعه و مردم گرایی و فضیلت آن بر فرد و فردگرایی است.
۶) نماز نمونه ای از اجرای یک پروژه برنامه دار و زمان بندی شده همراه با رعایت تقدم و تأخرهای مربوط و یک برنامه دارای مقدمات، متن و پایان کار است.
۷) نماز نمونه کاملی است از مدیریت بر توانمندی ها برای انجام تکلیف و دستیابی به نتیجه و نگذشتن از اصل در صورت فقدان بعضی از مقدمات آن و جایگزین کردن متغیرهای جدید در صورت ناتوانی از استفاده از توانمندی های معمول است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که:
۱) فرزند با دیدگانی باز ناظر است که ببیند آیا با این حکم پیوند خورده با طهارت و پاکی، به صورت قشری و مکانیستی برخورد می شود، یا این یاران نمازگزار هم خانه او، در دیگر مقاطع زندگی خویش نیز با طهارت زندگی می کنند و پاک اند آیا پدر و مادر، تن و تن پوش پاک را به جریان طهارت در زندگی خویش بدل کرده اند و یا برعکس نه تنها این پاکی در زندگیشان جاری نیست، که حتی برای حضور در پیشگاه حضرت حق و ادای نماز نیز از رعایت پاکی این سه سمبل زندگی یعنی بدن، لباس و مکان خویش دریغ می ورزند. طبیعت و عالم هستی پاک و از تجلیات مهم پاکی خالق آن است. آیا پدر و مادر همچون جزئی هماهنگ در همه هستی جای دارند، یا ناپاکی را نه فقط در خود، بلکه در تعامل با دیگر اجزای هستی به کار می گیرند و به طور عملی به اسباب تسری ناپاکی، به دیگران و ایجاد خلل در طهارت هستی می شوند.
۲) فرزند، رفیق گرمابه و گلستان پدر و مادر است و تقریباً همه نشانه های داخل و بیرون از منزل پدر و مادر. پیش روی اوست و می بیند که آیا زمان سنجی و موقعیت شناسی ـ که اصل مهمی در نماز است ـ در زندگی فردی و اجتماعی آن ها نیز جاری است آیا پدر و مادر سمبل «و نظم امرکم» هستند یا نظمشان در بی نظمی است و حتی برای ادای آن چه خداوند آن را «کتاباً موقوتاً» خوانده است رعایت وقت درست آن را نمی کنند و فقط نماز صبحشان است که روشنایی روز را درک می کند
۳) آیا پدر و مادر و بویژه مادر فقط خداوند را ـ آن هم به هنگام نمازـ نامحرم تلقی می کنند و در دیگر ساعات روزگار و در حضور آشنا و بیگانه، در خانه و خیابان نیز رعایت های لازم را می کنند
۴) چشم و گوش باز و حساس فرزند در خانه ناظر بر اعمال پدر و مادر است. اگر ساعاتی را که ویژه حضور در محل کار است ـ در مشاغلی که به ازای کار در ساعات معین، مزد معین پرداخت می شود ـ صرف امور دیگری بشود. اگر در مکان هایی که حسب قراردادهای اجتماعی یا اخلاقی برای اموری معین اختصاص یافته است به اموری غیر از موارد معین پرداخته شود و همچنین اگر پدر و مادر دقت لازم را در تن پوش خود نکنند. همه این نابجایی ها آینه صاف گیرندگی فرزند را مخدوش می کند و پدر و مادری دو شخصیتی برای او می آفریند که در نگاه آن ها، نماز در زندگیشان جاری نیست.
این جاست که اگر پدر و مادر مقید به ادای نماز و رعایت شرایط آن نبودند، این تعارض تا این حد وجود کودک یا نوجوان آنان را تسخیر نمی کرد و او را در منگنه چالش و دوگانگی میان حق الناس و حق الله قرار نمی داد و تکلیف فرزند، یکسره بود. در این موارد شاید بتوان گفت که نمازگزار بودن، این چنین پدر و مادری بر بیزاری درونی او از این دورویی می افزاید.
۵) در این گام به فضیلت جمع گرایی و حضور اجتماعی و فضیلت آن بر فرد و فردگرایی می رسیم. هرجا سخن از نماز است، سخن از اقامه و برپاداشتن است که نظر بر جماعت دارد.
میزان اهمیت به حضور در نماز جماعت از طرف پدر و مادر بر فرزند پوشیده نیست. از زاویه دیدی مهمتر نماز را به جماعت برگزارکردن اما فرادی زیستن و در غم و شادی جامعه شریک نشدن نشان از نگاه دوگانه به نماز ظاهری زندگی است و ظرفیت تربیتی مثبت و منفی آن بر فرزند قطعی است.
۶) در گام ششم از این مرحله، نماز را با مقدمات، متن و پایان کار به نظاره می نشینیم تا ببینیم که خروجی آن بر سیستم گیرندگی و تصویر برداری کودک و نوجوان چیست و برخورد دوگانه والدین با نماز و زندگی، چه تعارضی را ممکن است در وجود فرزند موجب شود و یا یگانگی عمل آنها در نماز و زندگی چه آثار مثبت تربیتی، نصیب فرزند می کند.
نماز از وقت شناسی شروع می شود و به رعایت شرایطی مقدمی برای صحت آن می رسد، آنگاه نوبت طهارت است و سپس نیت و آنگاه هم کلام شدن با طنین هستی و ادای الله اکبر...
مشاهده آن چه باید در جای خود انجام شود و رعایت آن در نماز، ذهن و نگاه منتقد موجود در خانه را به ضرورت حرکت بر طبق برنامه پیش بینی شده و اعتقاد به چنین نوع نظم در برنامه را قطعی می کند.
۷) در آخرین گام از این مرحله، نماز را یک بسته نرم افزاری کامل می بینیم که شارع همه مراحل آن را روشن کرده و به ازای هرکدام نیز گزینه های جانشین معرفی کرده است تا در صورت امکان نداشتن برای اجرای اصل، گزینه از پیش تعریف شده ای، آن خلأ را پرکند و زنجیره رفتاری به نام نماز با کم آمدن حلقه ای، نگسلد و رشته پیوند به معبود، قطع نشود.
برای مثال شارع برای کسی که قادر به طهارت وضو نیست، طهارتی جایگزین وضع کرده و از او به تیمم راضی است. از آن که توان ایستادن ندارد به نشستن و یا حتی خوابیده نماز خواندن رضایت داده است، به آن که انجام رکوع یا سجده ها، برایش ناممکن و یا با دشواری ویژه ای همراه است، نوع مقدور از رکوع و سجود را تعریف کرده است نمی تواند... نمی تواند... برای همه این ها راه کارهای جایگزین ومقدور ارائه داده است، و همه اینها یعنی این که او، یک چیز را می خواهد، ادای نماز را در ظرف توان و مقدورات فرد، پس اصل نماز ساقط نیست و نماز را باید ادا کرد حتی با رعایت کمترین شروط آن.
قبل از بحث در دیگر ابعاد نماز و میزان تأثیرگذاری تربیتی و نحوه توجه پدر و مادر به این ابعاد بر فرزند خود به این سؤال می پردازیم که مگر یک فرزند (کودک یا نوجوان) تا چه حد به این ابعاد آگاه است که رعایت یا رعایت نکردن آنها و تطبیق رفتار پدر و مادر با آنچه باید باشد، تأثیر عینی بر تربیت و رفتار کودک بگذارد
پاسخ این است که کودک یا نوجوانی که از ابتدا در خانه ای معتقد و عامل به نماز متولد شده و در آن رشد کرده است، در گذر زمان بخشی از آداب، تربیت و فلسفه نماز را درک می کند، نشانه ایمان بودن آن را - در حد درک خود- می فهمد، توجه به پاکی، محدود بودن اوقات نمازها، حجاب در نماز و دیگر ابعادی که ذکر شد و در ادامه برخواهیم شمرد، می فهمد یا از سخن مبلغان دینی یا کتب درسی یا معلمان خود و یا در تبلیغ های مستقیم و غیرمستقیمی که از بزرگ ترها، در خانه یا بیرون از خانه شنیده است، یاد می گیرد و در هر حال، ملاک تأثیرگذاری مثبت و منفی رفتار عبادی پدر و مادر بر فرزند، متأثر از میزان آگاهی فرزند بر عمق روح نماز و تطبیق اندیشه وعمل پدر و مادر خود با معیارهای درستی و کمال نماز است.
● چشم انداز دوم
۱) نماز از بارزترین تجلیات ایمان است.
۲) برپایی علنی نماز و بویژه نماز جماعت از مصادیق مهم اعلای کلمه الله و تبلیغ حکم خداست.
۳) نماز تابلوی خضوع در برابر خالق و حیا در حضور خالق و مخلوق است.
۴) نماز سمبل قدرشناسی و حمد به درگاه الهی و سر نهادن بر آستانه سپاس و رضایتمندی اوست.
۵) ادای نماز از مصادیق انجام وظیفه در غیاب یک ناظر بشری است.
۶) غرق در عظمت حق شدن و خداوند را برتر و بالاتر از هر آنچه هست، تلقی کردن و همه توانمندی های هستی را در برابر او حقیر و خرد شمردن، از مهمترین ابعاد و ظرفیت هایی است که در عبادتی تنیده شده که کلام نخست آن الله اکبر است.
۷) نمازگزار با ادای دقیق نماز می پذیرد که خداوند در محاسبه اعمال، دقیق است
▪ بنابراین می توان نتیجه گرفت که
۱) فرزند با وابستگی تام و تمامش به پدر و مادر و محیط خانه، بهترین داور برای قضاوت در این امر است که آیا پدر و مادر نمازگزار من با پای نهادن در وادی نماز، تنها به ظاهر آن تمسک می جویند، یا این مصداق بارز تجلی ایمان، حیات آنان را نیز به تسخیر خود درآورده است ایمان پدر و مادر و فقط خدا را عامل اصلی و مهم در سلسله علت و معلول ها محسوب کردن می تواند از نتایج ایمان واقعی به نماز باشد.
۲) آیا نماز پدر و مادر یک حرکت فیزیکی و خالی از روح است یا به واقع نماز آنان سخن گفتن با خداوند و اعلای کلمهٔ الله و اقامه نماز و تبلیغ حکم الهی است.
۳) آیا خضوع در برابر خالق و حیا در حضور خالق و مخلوق صرفاً ظاهری و صوری است و یا حتی صوری و ظاهری هم نیست فرزند درک می کند که خضوع صرفاً به هنگام سخنرانی و هدایت دیگران، ضرورتش مورد تأکید قرار می گیرد، یا آنگاه که پدر و مادر در جایگاه نماز قرار می گیرند خاضعان واقعی و محو در عظمت خدایند و همه وجودشان مشمول از حیا در برابر ذات اقدس الهی است.
۴) در این مرحله به «الله اکبر» می رسیم. اکبر صفت تفضیلی است. اما «من» ندارد و بزرگتر است، اما مقایسه اش نمی کنیم با چیزی، پس می توان گفت او بزرگتر است از هرچه می توان نام برد یا توصیفش کرد. آن کس که عمق اعتقادات خود را پشتوانه کلام خود قرار می دهد و «الله اکبر» را بر زبان جاری می کند در زندگی خود، در برابر هیچ مخلوقی تن به ذلت نمی دهد. او مظهر عزت خدا است. عزتی که تنها برای خدا و رسول او و برای مؤمنان است.
برای انسان موحد دنیا صغیر است، همان صغیر دانستنی که او را عظیم می دارد.
نمازگزار راستین آن است که بگوید «الله اکبر» و در پس آن همه رکعات زندگی خود را ادا کند و شب و روز خود را در محضر آن ذات توصیف ناپذیر بزرگتر از هر موصوفی بداند که بتوان تصور کرد. ظرفیت تربیتی تکبیر می تواند در صورت مراعات در همه زندگی، بسیار بسیار سازنده، آزادیبخش و عظمت آفرین باشد و در صورت عکس، منافق پرور و ذلیل آفرین باشد.
۵) در این وادی از نماز به عنوان یکی از مهمترین عوامل یادآوری کننده و تذکردهنده یاد می کنیم که خداوند سبحان با وضع کردن آن و تکلیف به ادای آن در همه روزها و تقریباً در طول شبانه روز، به بنده خود یادآوری می کند که حساب و کتاب دقیق اعمال را در پیش روی خود دارد.
آن گاه که تعداد رکعات هر یک از نمازهای یومیه حساب دارد، آداب، ترتیب، تقدم و تأخر اعمال نماز از پیش تعریف شده است. ادای کلمات در قرائت نماز و رعایت مخارج حروف تکلیف است، تا مبادا با رعایت نکردن آنها، معانی کلمات تغییر کند و نماز راه نابودی طی کند. نوع انجام رکوع و سجده، قیام متصل به رکوع، انجام دقیق همه ارکان نماز و حتی در صورت حدوث شک، نمازگزار چه باید بکند و ده ها و بلکه صدها قاعده و حکم دیگر برای نمازگزار تعریف شده است که در صورت انجام اشتباه آنها، چه بسا که مسیر نماز سر از راه باطل درآورد.

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
برنامه‌ریزی ماهیتی پویا دارد
در برنامه‌ریزی توجه به چهار ضابطه یا معیار ضروری است که عبارتند از ▪ وحدت اقدامات یک برنامه به گونه‌ای با یکدیگر هماهنگ شوند که یک واحد متشکل را به وجود آورند ▪ انعطاف گروهی …