شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018

نقش شخصیت های بزرگ در تاریخ


نقش شخصیت های بزرگ در تاریخ
ما به عنوان انسان در تاریخ و با تاریخ زندگی می کنیم و نکته قابل توجه این است که انسان موجودی تاریخی است.
تاریخ اختصاص به انسان دارد. انسان در تاریخ می زید و هویت خود را از تاریخ می گیرد. جدا کردن انسان از تاریخ یعنی انداختن انسان از انسانیت.
این که تاریخ را چه چیز به راه می برد بحث دراز دامنی است که به خصوص در دوران اخیر زندگی فکری بشر مطرح شده و بحث های فراوانی فلسفی، جامعه شناختی و سایر بخش های علوم انسانی در این زمینه وجود دارد و شاید رسیدن به یک نتیجه قطعی در این زمینه هم کارآسانی نباشد هر چه که تاریخ را به راه ببرد ما تردید نکنیم که گاه شخصیت های بزرگ عوامل تاثیرگذار در تاریخ اند.
البته من نمی خواهم در اینجا نظریه قهرمان در تاریخ و این که قهرمانان تاریخ را می سازند مطرح کنم که به نظر می رسد درست هم نیست. اما هر گونه به تاریخ نگاه بکنیم، بدون تردید نقش شخصیت های بزرگ در تاریخ و تاثیر آن را نمی شود انکار کرد. البته این تاثیرگذاری منوط به تحقق شرایطی است، یکی آمادگی زمان است. وقتی شخصیتی، فکری را مطرح می کند راهی را پیش پای جامعه می گذارد طبیعتا آن جامعه به لحاظ تاریخی باید آمادگی حرکت در آن راه را داشته باشد. یا نیاز تاریخی او قوام یافته باشد و آن شخصیت بنیانگذار، هدایت گر جامعه در جهت آن نیازباشد. وجود این شرایط و آمادگی شرط اول است و درک این شرایط و آگاهی نسبت به آن، شرط دوم است.
شرط سوم; اراده لا زم برای حرکت در این مسیر و چهارم دلیری کافی برای به کار انداختن این اراده. اگر این شرایط بود و شخصیتی توانست این شرایط را احراز کند مطمئنا تاثیرگذاری او در تاریخ غیرقابل انکار و تردید خواهد بود.
ما شخصیت های بزرگی با اندیشه های بسیار برجسته و نیت های خیر در تاریخ داشتیم، ولی در زمان خود موثر نبودند اندیشه های آنها یا به کلی از دسترس بشر حذف شده است یا بعد از قرن ها آن اندیشه مورد توجه قرار گرفته است.
اما شخصیت هایی داریم که اندیشه ای را مطرح کردند و راهی را شروع کردند و توانستند در زمان خود و بعد از خود تاثیر بسزایی داشته باشند. در این زمینه به هر گونه ای که به مسئله نگاه بکنیم و هر عقیده ای که داشته باشیم، نمی توان انکار کرد که حضرت امام (قدس سره) یکی از شخصیت های بزرگ تاثیرگذار در تاریخ بوده است; چه کسانی که امام (ره) را قبول دارند چه آنهایی که قبول ندارند، چه راه ایشان را می پسندند، چه نمی پسندند هیچ کس نمی تواند انکار کند که این شخصیت یکی از معدود شخصیت های تاریخی بوده است که نقش تاثیرگذار در تاریخ دوران خود و بعد از خود داشته است. حرکت امام (ره) تحول اساسی در ایران ایجاد کرد.
در دنیای اسلا م اثر غیر قابل انکار گذاشت. جغرافیای سیاسی منطقه و جهان را نیز تغییر داد. اینها آثار قطعی حضور امام (ره) و حرکتی است که حضرت امام (ره) آن را رهبری کردند. هر گونه که به مساله نگاه کنیم نمی توانیم این امور را تکرار کنیم. امام (ره) نیز در موقعیتی بود که شرایط برای تحقق یک تحول آماده بود. بعد از صد سال کشاکشی که ملت و جامعه در باره سرنوشت و تعیین جایگاه خود داشت، شرایطی پدید آمد که هم به تحول نیاز بود وهم شرایط این تحول پدید آمده بود و امام (ره) در این موقعیت تاریخی حضور داشتند.
مساله دوم این بود که این شرایط و موقعیت ها واین امکانات و استعدادها و نیازها را امام (ره) با دانش ولا و هوش سرشار خود درک کردند. به این تغییر توجه داشتند و ایمان داشتند. به هدف تغییر اعتقاد داشتند ونیز اراده برای حرکت در این مسیر را داشتند و شجاعت و دلیری لا زم برای بکارگیری این اراده هم در ایشان بود. این شد که نهضت بزرگی با رهبری امام (ره) تحقق پیدا کرد و بدون تردید اگر آن شرایط بود، چنانچه طی دهه های قبل از امام (ره) هم کم و بیش بود ولی شخصیتی که بتواند درک کند، هدایت بکند، اراده بکند وبه هدف خود ایمان داشته باشد و به پای آن بایستد و شجاعت اقدام را داشته باشد، نبود باز این تحول رخ نمی داد.
این یک مقطع بزرگ تاریخی در دوران ما و در ایران است.
این چنین شد که رهبری امام (ره) به یک تحول بزرگ منجر شد و انقلا ب ایران جزو معدود انقلا ب هایی بود که فقط تخریب نکرد. انقلا ب تخریب گر است، والا انقلا ب نیست. حرکت های ترمیمی، حرکت انقلا بی نیست، انقلا ب ویرانگر است، اما بسیاری از انقلا ب ها فقط ویرانگری کردند، امتیاز انقلا ب ما این بود که به دنبال ویرانگری به ایجاد و سازندگی نیز پرداخت.
این مسئله، مسئله ای بسیار، بسیار مهم و اساسی است. یعنی تخریب یک ساز و کار، یک روابط و یک نظام و شرایط اجتماعی و تاسیس شرایط و وضعیت جدید زندگی در ایران، همان که ما اسم آن را جمهوری اسلا می می گذاریم.
با همه بار فلسفی، کلا می، فقهی، اعتقادی و اجتماعی و سیاسی که جمهوری اسلا می دارد، اگر حتی آن جمهوری اسلا می به آن صورتی که مورد توجه بنیانگذار آن بود و به آن صورتی که در متن وجدان جامعه ما در طول صد سال گذشته شکل گرفته بود وامام هم دقیقا با تکیه بر این امر مسئله را هدایت کردند تا خواست و اراده اجتماعی موجود یا نهفته برای تحقق آن خواست، به صورت جمهوری اسلا می بروز کند، تحریف بشود و از مسیر خود منحرف شود و به چیزی غیر از نظر امام (ره) و متناسب با شرایط تاریخی جامعه هیچ تاثیری در نقش تعیین کننده انقلا ب اسلا می و رهبری امام (ره) در تاریخ ندارد. شعله ای در جانها بوده است، امام(ره)آن را برافروخته تر کرده است و چون ریشه در واقعیت ها و خواست ها ونیازهای واقعی جامعه دارد و براساس آن نیاز لحظه به لحظه آگاهی بیشتر می شود، آن جریان ادامه دارد و خودش منشاآثار بزرگ در ایران و هم در سراسر دنیا خواهد بود. البته همه باید نگران باشیم، که دستاورد این حرکت که جمهوری اسلا می است از مسیر منحرف نشود.
بسیار هم در معرض خطر است و همه هم باید تلا ش کنیم. اما این نگرانی به این معنا نیست که آن حرکت تاریخی و نقشی که رهبری امام(ره) در آن حرکت داشت، انکار شود یا از بین برود. ممکن است که در مسیر آن مشکلا تی ایجاد شود، هزینه ها زیاد شود ولی این حرکت ادامه خواهد داشت.
این نقشی بود که به نظر من شخصیت ها می توانند در تاریخ داشته باشند و به طور ویژه نقشی که حضرت امام دراین مرحله تاریخی داشتند حتی اگر علت اصلی حرکت های تاریخی نباشند اما برای تاثیرگذاری شخصیت ها در تاریخ علا وه بر آن سه شرط عام وکلی که بخش قابل توجه آن بر می گردد به خصوصیات ممتاز شخصیت تاثیرگذار به لحاظ علمی و عملی و اخلا قی و در ک و شجاعت، اراده، دلیری، ساماندهی و سازماندهی، یک سلسله عوامل جنبی و محیطی هم هست که به میزان متفاوت در این موفقیت برجسته تاریخی یک شخصیت کمک می کند. این محیط اگر آمادگی بیشتری داشته باشد، شرایط را برای تاثیرگذاری آن شخصیت بهتر فراهم میآورد.

برگرفته از سخنرانی سید محمد خاتمی در اسفند ماه ۱۳۸۵

منبع : روزنامه مردم سالاری

مطالب مرتبط

همه‌ زنان‌ رییس‌ جمهور (۲۰۰۵ ـ ۱۹۴۵)

همه‌ زنان‌ رییس‌ جمهور (۲۰۰۵ ـ ۱۹۴۵)
● ‌فاستا سیمونا مورگانتی (۱۹۴۴)
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو برای‌ دوره‌ اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر ۲۰۰۵.
● ‌نینو بوردژانادزه‌ (۱۹۶۴)
رییس‌ جمهور گرجستان‌ از ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ تا ۲۵ ژانویه‌ ۲۰۰۴.
● ‌والریا چیاواتا (۱۹۵۹)
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو از اول‌ اكتبر ۲۰۰۳ تا اول‌ آوریل‌ ۲۰۰۴. هفتمین‌ زنی‌ كه‌ در این‌ كشور به‌ این‌ مقام‌ رسید.
● ‌مگاواتی‌ سوكارنو پتری‌ (۱۹۴۷)
دختر سوكارنو رییس‌ جمهور پیشین‌ اندونزی‌، از ۲۳ جولای‌ ۲۰۰۱ تا ۲۰ اكتبر ۲۰۰۴.
● ‌ماریا گلوریا مك‌ پاگال‌ آرویو (۱۹۴۷)
رییس‌ جمهور فیلیپین‌ از ۲۰ ژانویه‌ ۲۰۰۱. دختری‌ دیوزدادو مك‌ پاگال‌ رییس‌ جمهور پیشین‌ و دومین‌ زن‌ رییس‌ جمهور در آسیا.
● ‌ماریا دومنسیا میچلوتی‌
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینا از اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر ۲۰۰۰. ششمین‌ زنی‌ كه‌ از ۱۹۸۱ به‌ این‌ مقام‌ رسیده‌ است‌.
● ‌تارجا كارینا هالونن‌ (۱۹۴۳)
نخستین‌ رییس‌ جمهور زن‌ فنلاند از اول‌ مارس‌ ۲۰۰۰ كه‌ دوره‌اش‌ در سال‌ ۲۰۰۶ تمام‌ می‌شود.
● ‌مایریا الیزا موسكوزو دی‌ آریاس‌ (۱۹۴۶)
اولین‌ رییس‌ جمهور زن‌ پاناما از اول‌ سپتامبر ۱۹۹۹ تا اول‌ سپتامبر ۲۰۰۴. او بیوه‌ آرنولفو آریاس‌ مادرید رییس‌ جمهور پیشین‌ بود.
● ‌واریا وایك‌ فرایبرگا (۱۹۳۷)
نخستین‌ زن‌ رییس‌ جمهور در كشورهای‌ اروپای‌ شرقی‌ و مركزی‌ و كشورهای‌ به‌ جا مانده‌ از شوروی‌ سابق‌، كه‌ توسط‌ پارلمان‌ لیتوانی‌ در ۱۷ ژوئن‌ ۱۹۹۹ برای‌ دوره‌ چهارساله‌یی‌ كه‌ از ۸ ژوئن‌ آغاز می‌شد انتخاب‌ شد.
● ‌رزا زافرانی‌ (۱۹۶۰)
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو از اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر ۱۹۹۹.
● ‌روث‌ دریفوس‌ (۱۹۴۰)
نخستین‌ زن‌ رییس‌ دولت‌ فدرال‌ سوئیس‌ كه‌ پس‌ از او فهرست‌ بلندبالایی‌ از مردان‌ به‌ ریاست‌ یك‌ دوره‌ یك‌ ساله‌ رسیدند. دریفوس‌ توسط‌ مجمع‌ فدرال‌ برای‌ یك‌ دوره‌ یك‌ ساله‌ از اول‌ ژانویه‌ ۱۹۹۹ تا اول‌ زانویه‌ ۲۰۰۰ انتخاب‌ شد.
● ‌جانت‌ جاگان‌ (۱۹۲۰)
رییس‌ جمهور گینه‌ از ۱۹ دسامبر ۹۷ تا ۱۱ اگوست‌ ۹۹، و همچنین‌ نخست‌ وزیر این‌ كشور از ۱۷ مارس‌ تا ۲۲ دسامبر ۹۷. وی‌ چند ماه‌ پس‌ از مرگ‌ شوهرش‌ چدی‌ چاگان‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ رسید. ششمین‌ زنی‌ كه‌ به‌ این‌ مقام‌ دست‌ یافته‌ و دومین‌ زنی‌ كه‌ در جهان‌ علاوه‌ بر ریاست‌ جمهوری‌ نخست‌ وزیری‌ را هم‌ تجربه‌ كرده‌ است‌. (اولین‌ نفر چاندریكا كوماراتونگای‌ سریلانكایی‌ بود.)
● ‌مری‌ مك‌ آلیس‌ (۱۹۵۱)
رییس‌ جمهور ایرلند از ۱۱ نوامبر ۱۹۹۷. نخستین‌ رییس‌ جمهور زن‌ كه‌ پس‌ از مری‌ رابینسون‌، رییس‌ جمهور زن‌ قبلی‌ روی‌ كار آمد.
● ‌روزالیا آرتگا سرانو (۱۹۵۶)
عهده‌دار ریاست‌ جمهوری‌ كوتاه‌ مدت‌ از ۹ تا ۱۱ فوریه‌ ۱۹۹۷ در اكوادور.
● ‌روث‌ پری‌ (۱۹۳۹)
رییس‌ مجمع‌ دولتی‌ (مجمع‌ شش‌ نفره‌ ریاست‌ جمهوری) لیبریا از ۳ سپتامبر ۱۹۹۶ تا ۲ آگوست‌ ۱۹۹۷. پری‌ (به‌ غیر از ملكه‌ها و سیلوی‌ كینیگی‌ نخست‌ وزیر بروندی‌ كه‌ عملا رییس‌ جمهور هم‌ بود) نخستین‌ زن‌ رییس‌ دولت‌ در آفریقا بشمار می‌رود.
● ‌چاندریكا كوماراتونگا (۱۹۵۴) رییس‌ جمهور سریلانكا از ۱۴ نوامبر ۱۹۹۴، گرچه‌ قبل‌ از این‌ سمت‌، از ۱۸ آگوست‌ تا مراسم‌ تحلیف‌ ریاست‌ جمهوری‌ نخست‌ وزیر بود. دختر سیریماوو باندرا نایك‌ كه‌ او نیز سه‌ دوره‌ نخست‌ وزیر سریلانكا بود و در سال‌ ۲۰۰۰ درگذشت‌. سریلانكا نخستین‌ جمهوری‌ در جهان‌ است‌ كه‌ همزمان‌ دو مقام‌ بلندمرتبه‌ رسمی‌ آن‌ در اختیار زنان‌ بوده‌ است‌. به‌ علاوه‌ هر دو زن‌ با انتخابات‌ دموكراتیك‌ برگزیده‌ شدند و دختر در سال‌ ۱۹۹۴ مادر را به‌ نخست‌ وزیری‌ منصوب‌ كرد. پدر چاندریكا و همسر سیریماوو، سلومون‌، در سال‌ ۱۹۵۹ نخست‌ وزیر بود كه‌ به‌ قتل‌ رسید. این‌ سرنوشت‌ گریبان‌ همسر چاندریكا، ویجایا كوماراتونگا را نیز گرفت‌ و او در سال‌ ۱۹۸۸ به‌ قتل‌ رسید.
● ‌سیلوی‌ كینگی‌ (۱۹۵۳)
رییس‌ جمهور بروندی‌ از ۲۷ اكتبر ۱۹۹۳ تا ۵ فوریه‌ ۱۹۹۴.
● ‌پاتریشیا بوسیگنانی‌
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو در ۱۹۹۳.
● ‌ادا چچولی‌
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو از اول‌ اكتبر ۱۹۹۱ تا اول‌ آوریل‌ ۱۹۹۲
● ‌مری‌ رابینسون‌ (۱۹۴۴)
رییس‌ جمهور ایرلند از سوم‌ دسامبر ۱۹۹۰ تا ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ كه‌ به‌ طور غیرمنتظره‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ قانونی‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌اش‌ استعفا داد. پس‌ از آن‌ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲ به‌ عنوان‌ كمیسر عالی‌ حقوق‌ بشر در سازمان‌ ملل‌ متحد مشغول‌ به‌ كار شد.
● ‌وایولتا باریوس‌ چامارو (۱۹۲۹)
رییس‌ جمهور نیكاراگوئه‌ از ۲۵ آوریل‌ ۱۹۹۰ تا ۱۰ ژوئن‌ ۱۹۹۷. بیوه‌ پدرو ژواكین‌ چامارو كه‌ در ۱۹۷۸ به‌ قتل‌ رسیده‌ بود.
● ‌سابین‌ برگمن‌ پل‌ (۱۹۴۶)
ریاست ‌(volkskammer) دراواخر ۱۹۹۰ در جمهوری‌ دموكراتیك‌ آلمان‌ و پیش‌ از اتحاد دو آلمان‌ بطور صوری‌ و موقت‌ بر عهده‌ او بود. دوره‌ او شش‌ ماه‌ طول‌ كشید: از اول‌ آوریل‌ تا دوم‌ اكتبر ۱۹۹۰. او نخستین‌ زنی‌ بود كه‌ ریاست‌ دولت‌ را در اروپای‌ غربی‌ كمونیست‌ بر عهده‌ داشت‌.● ‌ارتا پاسكال‌ تروئیلوت‌(۱۹۴۳)
بانو ارتا پاسكال‌ تروئیلوت‌ از ۱۳ مارچ‌ ۱۹۹۰ تا ۷ فوریه‌ ۱۹۹۱ رییس‌ جمهور موقت‌ هائیتی‌ بود. او سومین‌ رییس‌ جمهور زن‌ امریكا و دومین‌ زن‌ سیاهپوستی‌ بود كه‌ پس‌ از اوژینا چارلز نخست‌ وزیر دومینیكن‌، در این‌ قاره‌ به‌ قدرت‌ رسید.
● ‌كرازون‌ (كوری) آكینو (۱۹۳۳)
رییس‌ جمهور فیلیپین‌ از ۲۵ فوریه‌ ۱۹۸۶ تا ۳۰ ژوئن‌ .۱۹۹۲ همسر بنینو آكینو كه‌ در سال‌ ۱۹۸۳ ترور شد. اولین‌ زن‌ رییس‌ جمهور آسیا.
● ‌كارمن‌ پریرا (۱۹۳۷)
رییس‌ جمهور فعال‌ گینه‌ بیسائو از ۱۴ می‌ ۱۹۸۶ تا ۳۰ جولای‌ ۱۹۹۲. بیوه‌ اكوئینو كه‌ در سال‌ ۱۹۸۳ ترور شده‌ بود. نخستین‌ زن‌ رییس‌ جمهور آسیا.
● ‌گلوریا رانوچینی‌ (۱۹۵۷)
ژنرال‌ و رییس‌ دولت‌ سان‌ مارینو از اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر ۱۹۸۴ و از اول‌ اكتبر ۱۹۸۹ تا اول‌ آوریل‌ ۱۹۹۰
● ‌آگاتا باربارا (۲۰۰۲ ـ ۱۹۲۳)
رییس‌ جمهور مالتا از ۱۵ فوریه‌ ۱۹۸۲ تا ۱۵ فوریه‌ .۱۹۸۷ دومین‌ زن‌ رییس‌ جمهور در اروپا بعد از ویجدیز فینوگاتیر.
● ‌ماریا لی‌ پدینی‌ انجلینی‌ (۱۹۵۳)
ژنرال ‌(regent- co captain) و رییس‌ دولت‌ سن‌ مارینو در ۱۹۸۱ (از اول‌ آوریل‌ تا اول‌ اكتبر).
● ‌ویجدیز فینبوگاتیر (۱۹۳۰)
رییس‌ جمهور ایسلند از اول‌ آگوست‌ ۱۹۸۰ تا اول‌ آگوست‌ ۱۹۹۶، از چند نظر نخستین‌ شخص بشمار می‌رود: اولین‌ زن‌ رییس‌ جمهور در اروپا، اولین‌ زن‌ كه‌ با رای‌ مستقیم‌ مردم‌ انتخاب‌ شد و پس‌ از پایان‌ دوره‌اش‌ در ۱۹۹۶ طولانی‌ ترین‌ دوران‌ حكومت‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ زن‌ فعال‌ سیاسی‌ در جهان‌ بر عهده‌ داشت‌. او در میان‌ سران‌ كشورهای‌ غیرسلطنتی‌ اروپای‌ از بزرگان‌ به‌ شمار می‌رود.
● ‌سیلویا گوئیلر تجارا (۱۹۲۶)
عهده‌دار ریاست‌ جمهوری‌ بولیوی‌ از ۱۷ نوامبر ۱۹۷۹ تا ۱۸ جولای‌ ۱۹۸۰، كه‌ طی‌ یك‌ كودتای‌ نظامی‌ بركنار شد.
● ‌ماریا استلا (ایزابل‌) مارتینز دی‌ پرون‌ (۱۹۳۱)
از اول‌ جولای‌ ۱۹۷۴ تا ۲۴ مارس‌ ۱۹۷۶ به‌ عنوان‌ رییس‌ جمهور آرژانتین‌ ایفای‌ نقش‌ كرد. در ۱۹۶۱ با ژوان‌ دومینگو پرون‌ ازدواج‌ كرد كه‌ در دو دوره‌ طی‌ سالهای‌ ۱۹۵۵۱۹۴۶ و ۱۹۷۴۱۹۷۳ ریاست‌ جمهوری‌ را بر عهده‌ داشت‌ و خود به‌ خود پس‌ از مرگ‌ شوهر جانشین‌ او شد چون‌ معاونت‌ او و همچنین‌ ریاست‌ سنا را از سال‌ ۱۹۷۳ پس‌ از پیروزی‌ انتخاباتی‌ با شعار پرون‌ پرون‌ بر عهده‌ داشت‌.در حقیقت‌ ناتوانی‌ پرون‌ از ۲۹ جولای‌، اوا پرون‌ را مجبور به‌ قبول‌ این‌ وظیفه‌ كرده‌ بود. او نخستین‌ زنی‌ بود كه‌ در جهان‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ رسید و همچنین‌ نخستین‌ زن‌ رییس‌ جمهور بود كه‌ با كودتای‌ نظامی‌ بركنار شد.
● ‌سانگ‌ كینگلینگ‌ (۱۹۸۱ـ۱۸۹۳)
بیوه‌ دكتر سان‌ یات‌ سان‌ بنیانگذار جمهوری‌ چین‌ (ازدواج‌ در ۱۹۱۴) و خواهر زن‌ مارشال‌ چیانگ‌ كای‌ شك‌، جانشین‌ او به‌ عنوان‌ رییس‌ جمهور جمهوری‌ چین‌ (و سپس‌ تایوان) نمونه‌ منحصر به‌ فردی‌ است‌. از ۳۱ اكتبر ۱۹۶۸ تا ۱۴ فوریه‌ ۱۹۷۲ پس‌ از رسوایی‌ لیو شائوكی‌ و طی‌ دوران‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ هیچ‌ كس‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ خلق‌ چین‌ منصوب‌ نشده‌ و تا سال‌ ۱۹۷۲ بطور قطعی‌ هیچ‌ رییس‌ جمهوری‌ تعیین‌ نشده‌ بود. وونگ‌ بیو و سانگ‌ كینگلینگ‌ پس‌ از آن‌ معاونان‌ رییس‌ جمهور بودند (سانگ‌ پیش‌ از آنكه‌ در ۱۹۴۹ به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ نخست‌ وزیر تعیین‌ شود از ۱۹۵۴ برای‌ تصدی‌ این‌ پست‌ انتخاب‌ شده‌ بود) بنابراین‌ عملا (و نه‌ در فرض‌) هر دو رهبر وظایف‌ ریاست‌ جمهوری‌ را طی‌ سالهای‌ ۱۹۷۲۱۹۶۸ مشتركا به‌ عهده‌ گرفتند. گذشته‌ از این‌، وقتی‌ در سال‌ ۱۹۷۶ ژو دی‌، رییس‌ دولت‌ و عهده‌دار ریاست‌ كنگره‌ ملی‌ خلق‌ از دنیا رفت‌ (چون‌ سال‌ قبل‌ از آن‌ ریاست‌ جمهوری‌ بطور رسمی‌ ملغی‌ شده‌ بود) این‌ كرسی‌ تا سال‌ ۱۹۷۸ و انتخاب‌ لی‌ جیانگ‌ اشغال‌ نشد. در این‌ ماه‌ها ۲۱ نایب‌ رییس‌ انتخاب‌ شدند كه‌ در بین‌ آنها چهار زن‌ بودند: سانگ‌ كینگلینگ‌، سیا چنگ‌، لی‌ سوئن‌، و (از دوم‌ دسامبر ۱۹۷۶) دنگ‌ یینگ‌ چائو بیوه‌ نخست‌ وزیر فقید ژو انلای‌. سانگ‌ فقط‌ وقتی‌ در بستر مرگ‌ بود به‌ عنوان‌ عضو حزب‌ كمونیست‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شد و در ۱۹۸۰، كمی‌ قبل‌ از مرگش‌ به‌ عنوان‌ «رییس‌ جمهور افتخاری‌ » جمهوری‌ خلق‌ چین‌ برگزیده‌ شد.
ظ‌سوهباترین‌ یانجما (۱۹۶۲ـ۱۸۹۳)
بیوه‌ سوهباتار قهرمان‌ ملی‌ مغولستان‌ كه‌ ابتدا نایب‌ رییس‌ شورای‌ حكومتی‌ این‌ كشور (great khural of Mongolia) بود و سپس‌ در دوران‌ خالی‌ بودن‌ این‌ پست‌ از ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۳ تا جولای‌ ۱۹۵۴ به‌ عنوان‌ رییس‌ این‌ شورا وارد عمل‌ شد. اگر این‌ مقام‌ را دارای‌ قدرت‌ حكومتی‌ بدانیم‌، (صرف‌ نظر از ملكه‌ها) او قطعا نخستین‌ زن‌ رییس‌ دولت‌ در تاریخ‌ معاصر است‌.

وبگردی
ظریف چه گفت؟ / پولشویی در کشور چگونه انجام میشود؟
ظریف چه گفت؟ / پولشویی در کشور چگونه انجام میشود؟ - داستان دلواپسانی که منافع جناحی را بر مصالح مردم و نظام ترجیح می دهند را ببینید.
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا!
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا! - پس از دیدار پرسپولیس و کاشیما، در اولین بازی برگزار شده در ورزشگاه آزادی تغییرات محسوس و عجیبی نسبت به دیدار فینال آسیا دیده می‌شود.
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد - چرا خودرو سازان با وجود مشکلات عرضه بازهم پیش فروش می کنند؟
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.