چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ / Wednesday, 21 March, 2018

راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش کشاورزی


راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش کشاورزی
اقلیم آب و هوایی در ایران متنوع بوده و دارای آب و هوایی متفاوت در نقاط مختلف است . به طوریکه در نقاط خشک و گرم - که وسعت زیادی از کشور را تشکیل می دهد در فصل تابستان درجه حرارت از ۳۴ تا ۵۰ درجه سانتیگراد (۹۳ تا ۱۲۲ درجه فارنهایت) متغیر است و بارندگیها نیز در قسمت اعظم کشور که جزو مناطق خشک و نیمه خشک می باشد ، محدود به دوره کوتاه زمستان و اوایل بهار آن هم به میزان کم است در نقاط دیگر مانند قسمت شمالی کوههای البرز دارای باران نسبتاً کافی برای کشاورزی می باشد . در قسمت شمالی فلات مرکزی ایران متوسط بارندگی سالیانه حدود ۲۲۰ میلی متر است . در حالیکه این مقدار در قسمت جنوبی و جنوب شرقی به حدود ۱۲۰ میلی متر تقلیل می یابد. به عنوان مثال از مساحت کل کشور حدود ۱۳ درصد کمتر از ۱۰۰ میلی متر بارندگی و ۶۱ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی متر و ۱۷ درصد بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر و ۸ درصد بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متر و یک درصد بیش از ۱۰۰۰ میلی متر بارندگی دارند .
پس در کشور ما تقریباً سه اقلیم آب و هوایی غالب وجود دارد که قسمت اعظم آن به وسعت ۷۴ درصد یعنی سه چهارم مساحت آن دارای اختصاصات آب و هوایی خشک و نیمه خشک با بارندگی کمتر از ۲۵۰ میلیمتر و قسمت دیگر به وسعت ۱۷ درصد دارای بارندگی نسبتاً متوسط بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر جزو مناطق معتدل است و بقیه مساحت آن حدود ۹ درصد با بارندگی بیش از ۵۰۰ میلی متر جزو مناطق مرطوب ایران محسوب می شود .
پس شرایط جوی و میزان بارندگی ایجاب می نماید که در بخش وسیعی از مملکت ، برای کشت انواع محصولات زراعی آبیاری انجام شود و به لحاظ همین اختلاف در اقلیم های آب و هوایی، شیوه های کشت و انواع آنها و همچنین نوع آبیاری با یکدیگر فرق دارند. مثلاً در مازندران بیشتر نوع کشت شالی است و بیشتر منابع آب قابل استحصال این منطقه برای آبیاری شالیزارها به کار گرفته می شود و تنها روش آبیاری برای شالی ،کرتی با استغراق دائم زمین می باشد . لذا برای بالابردن بازدهی آبیاری باید عواملی مانند میزان تعرق گیاه ، تبخیر از سطح آزاد ، میزان استغراق گیاه و سرازیرشدن آب از مزرعه ، فرونشست عمقی آب در خاک نفوذ عمودی و نفوذ افقی و بالاخره تلفات انتقال آب تا آبگیر مزرعه و شبکه توزیع مربوط به آن را مشخص نمود .
لذا برای افزایش بازدهی آبیاری اقداماتی به شرح زیر ضروری است :
۱) قطعه بندی و تسطیح اراضی و بهبود شیب اراضی با ماشین آلات و وسایل تسطیح ، همچنین باید از کشت شالی در اراضی شیبدار و دامنه کوهها و همچنین سواحل دریا به دلیل پرت زیاد آب تا زمانی که اراضی مرغوب قابل کشت در دشت وجود دارد ،جلوگیری شود .
۲) پوشش کانالهای آبرسانی و انهار در مناطقی که افت در مسیر آبرسانی مشهود است .
۳) کم نمودن نفوذ پذیری خاک بستر در صورتی که نوع خاک سبک و دانه درشت باشد با افزایش رس و تحکیم آن ، در صورتی که امکان پوشش بتونی به دلیل هزینه زیاد مقدور نباشد .
۴) از بین بردن پیچ و خمهای کاناهای سنتی و لایروبی انهار و پاک کردن عوامل کند کننده سرعت نظیر : خارو خاشاک و علفهای هرز و همچنین لایروبی و بهسازی شبکه زهکشها و اصلاح آب بندانها با بالابردن حجم ذخیره ای آنها
۵) احداث بندها و دریچه های تقسیم و بندهای گابیونی با نصب دریچه و مقسم و اشل اندازه گیری .
۶) ایجاد انگیزه برای بالابردن بازدهی آبیاری در کشاورزان .
۷) اصلاح و تغییر روشهای آبیاری سنتی به سیستم آبیاری تحت فشار برای سایر محصولات کشاورزی .
۸) تهیه و تدوین برنامه گردش آب و اعمال مدیریت بهینه توزیع در بهره برداری از تأسیسات مربوطه . چون بر خلاف روش آبیاری تحت فشار ، سیستمهای آبیاری سطحی مستلزم یک کار مدیریتی و نظارت دقیق در توزیع صحیح است تا یک کار سرمایه گذاری . هرچند کشاورزان با این روش به تجربه آشنایی دارند لیکن پیشرفتهای علمی و انتقال دانش فنی در زمینه بالابردن بازدهی آبیاری به کشاورزان انتقال نیافته است .
۹) تدوین برنامه و اجرای طرح جامع آموزش و ترویج کشاورزی .
▪ مشخص نمودن نوع و بافت خاک هر منطقه و میزان نفوذ پذیری آن .
▪ مقدار آب مود نیاز برای هر هکتار و کیفیت آن در منطقه جهت هر نوع گیاه .
▪ نیاز آبی گیاه در طی مراحل رشد و مشخص نمودن فواصل زمان آبیاری برای هرگیاه با توجه به آب و هوای هر منطقه
▪ مشخص نمودن انواع گیاهان قابل کشت ( الگوی کشت) در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و خاک .
▪ رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان و تضمین خرید و فروش این محصولات توسط ارگانهای ذیربط دولتی .

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران و گلستان

منبع : شبکه خبری آب ایران

مطالب مرتبط

عملیات کاشت

عملیات کاشت
کاشت شامل کلیه عملیاتی است که قبل از قرار گرفتن بذر در زمین باید انجام شود که از آن جمله است: تغییر زمین و مناسب کردن ذرات خاک برای سبز شدن و رشد گیاه. خاک زراعی از متلاشی شدن سنگ ها و بقایای موجودات زنده تشکیل شده است و به علت تغییراتی که موجودات زنده در آن می دهند و و به علت جابجا شدن و شسته شدن بعضی از مواد آن، از لحاظ جنس و خاصیت فیزیکی با سنگ های اصلی که آن را تشکیل داده اند تفاوت زیادی دارد.
عواملی که در تجزیه خاکهای زراعتی و تجزیه سنگ ها دخالت دارند به سه دسته تقسیم می شوند:
۱) عوامل فیزیکی و مکانیکی، مثل حرارت، وزش باد، یخدان، باران، یخچالهای طبیعی و دریا؛
۲) عوامل شیشیایی، یعنی انحلال و اکسیداسیون بر اثر آب و هوا؛
۳) موجودات زنده و عوامل بیولوژیکی، مثل قارچ ها و باکتریها، خزه ها و جلبک ها، حشرات و کرمها،
خاک از منابع طبیعی بسیار مهم برای زندگی و بقای انسان و حیوان به شمار می آید و، به جز هوا و تابش خورشید، آنچه در اختیار بشر است از خاک حاصل می شود.
▪ خاک:
خاک دو طبقه دارد:
یکی، طبقه مزروعی و سطح الارض که با وسایل و ادوات کشاورزی مختلف شخم زده و زیر و رو می شود و به آن کود می رسد؛ و دیگری، قسمت زیرین این طبقه که خاک بکر است و کود و خاشاک به آن عمق نفوذ نمی کند و هر کدام خصوصیات و وظایف خاصی دارند.
خاک مزروعی از چهار ماده اصلی رس، شن، گیاخاک و آهک تشکیل شده است و بر اساس آن اراضی کشاورزی نیز به چهار دسته رسی، شنی، آهکی و گیاخاکی تقسیم می شوند. غیر از این طبقه بندی ها، مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد خواص فیزیکی خاک است که شامل ذرات و بافت خاک، کلوئیدهای خاک و خلل و فرج خاک می شود.
برخلاف بافت و سطح ویژه که برای خاک معینی تقریبا مقدار ثابتی است، ساختمان خاک مدام تغییر می کند، رابطه تجمعی ذرات خاک و سازمان ذرات شن و سیلت و رس در خاک را ساختمان خاک می گویند. مسائل دیگری که در کاشت و تهیه زمین باید به آن توجه کرد، مواد آلی خاک، واکنش های اسیدی و قلیایی و خنثای خاک (ph) و نرم کردن و پوک کردن خاک است.
وقتی زمین تهیه شد و بستر بذر فراهم گردید، زمان شخم زدن فرا می رسد که یا به صورت دستی یا با گاوآهن این کار انجام می شود.
▪ شخم زدن:
شخم زدن به چند روش انجام می شود:
- گاهی شخم از وسط زمین شروع و به کنار آن ختم می شود (میانی)
- گاهی شخم از کنار زمین شروع و به وسط آن ختم می شود (کناری)
- گاهی از حدود زمین شروع و با عمل دور زدن زمین به مرکز آن ختم می شود (پیرامونی).
عمق شخم و عمق خاک بسته به جنس زمین ونوع گیاه تفاوت می کند. از این رو، گاهی سطحی، گاهی متوسط و زمانی عمیق و خیلی عمیق است.
رطوبت خاک برای عملیات شخم اهمیت دارد. بنابراین، در پاییز، اول زمینهای رسی و بعد، زمینهای شنی را شخم می زنند و در بهار، برعکس.
تهیه زمین کار دشواری است و بعد از شخم زدن باید عملیاتی تکمیلی روی خاک زراعتی انجام شود تا خاک آماده شود.
از جمله:
خرد کردن کلوخه ها، صاف کردن زمین، جمع آوری ریشه ها، احداث نهرهای آب و جوی و پشته و مرزکشی و کرت بندی. برای این کارها به ادوات مختلفی چون: دیسک، ماله، غلتک، مرزکش و نهرکن نیاز است که هر کدام کار خاصی دارند و انواع مختلفی را شامل می شوند.
هنگامی که زمین از نظر فیزیکی آماده شد، باید به تهیه زمین از نظر شیمیایی پرداخت. در حقیقت، کود دادن برای ازدیاد موا غذایی خاک است تا ترکیب شیمیایی زمین از لحاظ مواد مورد نیاز گیاه بهبود یابد. این عناصر شیمیایی بعضی پرمصرف و بعضی کم مصرف اند که در اینجا، به اختصار به آنها اشاره می شود.
ـ ازت (N)
عنصری است که تقریبا همیشه به آن احتیاج است. منبع اصلی تامین ازت مورد نیاز گیاهان ازت هواست که ازطریق تثبیت بیولوژیکی به کمک باکتری ها، تخلیه الکتریکی به وسیله ابرها و تهیه کودهای شیمیایی و آلی و بقایای گیاهی و حیوانی به خاک اضافه می شود. البته مصرف زیاد آن یا کمبود آن در هر گیاه علایم خاصی ایجاد می کند که باید به آن توجه کرد.
ـ فسفر(P)
در بسیاری از فعالیت های حیاتی گیاه دخالت دارد و باعث تسریع در رشد و رسیدن محصول می شود و کیفیت آن را افزایش می دهد و به صورت کودهای سوپر فسفات ساده و تریپل و فسفات آمونیم استفاده می شود.
ـ پتاسیم (K)
در ساختمان گیاه وجود ندارد و وجودش برای ساختن بعضی از اسیدآمینه ها ضروری است. این عنصر به صورت یون پتاسیم در کودهای کلرو پتاسیم، نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم استفاده می شود.
ـ گوگرد (S)
در ساختمان بعضی از اسیدهای آمینه و در کلروفیل برگ ها و تولید روغن در گیاهانی مثل سویا و کتان شرکت دارد. کودهای آن سولفات آمونیم، سولفات پتاسیم و ژیپس است.
ـ کلسیم (Ca)
در ساختمان دیواره سلولی نقش دارد. کلسیم در اندامهای گیاهی تثبیت شده است و انتقال پذیر نیست و به صورت کربنات کلسیم استفاده می شود.
ـ منیزیم (Mg)
در مرکز مولکولهای کلروفیل و در ساختمان دیواره سلولی وجود دارد و در فتوسنتز و تقسیم سلولی دخالت دارد.
عناصر کم مصرف نیز عبارت است از:
۱) آهن (Fe)
۲) منگنز (Mn)
۳) روی (Zn)
۴) مس (Cu)
۵) بور (B)
۶) مولیبدن (Mo)
۷) کلر (Cl).
● انواع کودها:
به طور کلی، کودها به دو دسته تقسیم می شوند:
▪ کودهای آلی
ـ انواع کود آلی:
۱) کود دامی، که از فضولات حیوانات اهلی و پرندگان تشکیل شده است؛
۲) کود اصطبلی، که از مواد مخلوط در اصطبل تشکیل شده و شامل پهن، کاه، کلش و قسمتی از ادرار دام؛
۳) کمپوست، که بقایای گیاهی و حیوانی و زباله های شهری یا لجن فاضلاب است و به صورت پودر مصرف می شود؛
۴) کود سبز، که گیاهان زنده و کامل مدفون شده مثل ماش, نخود فرنگی، شبدر و باقلاست.
▪ کودهای معدنی.
کودهای آلی باعث بهبود خصوصیات شیمیایی خاک می شوند.
ـ انواع کود معدنی:
۱) کودهای ازته، که شامل اوره, نیترات آمونیم, سولفات آمونیم و هیدرات آمونیم است
۲) کودهای فسفاته, که شامل سوپر فسفات ساده، سوپر فسفات تریپل، فسفات آمونیم و پودر استخوان کودی است
۳) کودهای پتاسه, که شامل سولفات دو پتاس, کلرور دو پتاس, کربنات دو پتاس و نیترات دو پتاس است
۴) کودهای گوگرد دار
۵) کوهای کلسیم و منیزیم
۶) کودهای مخلوط، که شامل نیترات پتاسیم و فسفات دی آمونیم است.
زمان پخش کود در وضعیت آب و هوایی منطقه, ساختمان فیزیکی- شیمیایی خاک و نیاز کودی و رشد گیاه بستگی دارد, ولی بهترین زمان و روش کود پاشی آن است که کود را در مدت مورد نیاز گیاه و به حداکثر مقدار در اختیار گیاه قرار داد.
کود را به ۶ روش پخش می کنند:
۱) تزیقی
۲) پراکندن
۳) نواری
۴) کناری
۵) آبیاری
۶) محلول پاشی.
پس از آنکه زمین آماده شد، نوبت به بذر کاری می رسد. بذر وسیله تکثیر جنسی گیاه است که از تلاقی گامت نر و ماده پدید می آید و از سایر روش های تکثیر ارزان تر و آسان تر است.
در تکثیر غیرجنسی که شامل:
- قلمه زدن (قلمه ریشه, ساقه, برگ, جوانه)
- پیوند زدن (جوانه ای, شاخه ای و غیره)
- تقسیم کردن (ساقه رونده, ساقه زیرزمینی، غده, ریشه گوشتی, پاجوش),
- خوابانیدن (ساده, انتهایی, شیاری، مارپیچی، تپه ای و هوایی)
- جداسازی (پیاز، پیاز توپر)
می شود، کار بسیار سخت و پر دردسر است.
● بذر:
بذر از قسمت های مختلفی بدین شرح تشکیل شده است:
۱) رویان یا جنین, که شامل ریشه چه, ساقه چه و لپه است؛
۲) بافتهای مواد ذخیره ای
۳) پوشش و پوسته بذر
چزخه زندگی نهال بذری شامل دو مرحله است:
۱) رشد رویشی گیاه
۲) تشگیل گل و تولید بذر
برای آنکه بذر بتواند جوانه بزند، باید زنده باشد و از نظر رطوبت، دما، اکسیژن و نور در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. یک بذر مرغوب دارای شرایطی چون زنده بودن، داشتن قوه نامیه, حفظ خواص زراعتی, آلوده نبودن به علف های هرز و مواد خارجی و آلوده نبودن به آفات و بیماریهاست. البته می توان این خصوصیات را با آزمایش نمونه ای کوچک از بذر تعیین کرد. اولین قدم در در آزمون بذر به دست آوردن نیکنواخت است که نماینده کل توده مورد نظر باشد. سپس, نوبت آزمون خلوص است, که تعیین در صد وزن بذر خالص در نمونه موجود است. بعد از آن, رطوبت بذر به وسیله اندازه گیریهای الکترونیکی تعیین می شود.
مرحله بعد, تعیین قوه نامیه و آزمون مستقیم درصد جوانه زدن است.
مرحله بعدی، بررسی با پرتو ایکس برای تعیین سلامت بذر است. سپس, آزمون تایید گونه و رقم و در نهایت, آزمونهای بهداشت بذر فرا می رسد.
عملیات زیر خاک کردن بذر به منظور جوانه زدن, بذر کاری یا کاشت نامیده می شود که عوامل محیطی لازم برای این عملیات رطوبت, اکسیژن, حرارت و نور است.
فصل بذر کاری با توجه به نوع گیاه پاییزه, بهاره, دوفصله و تابستانه است و زمان کشت هر کدام هم با توجه به منطقه کشت فرق می کند. تراکم بوته در واحد سطح هم به فضایی بستگی دارد که گیاه در ریشه و خاک اشغال می کند.
مقدار بذر مورد نیاز را نیز می توان بر اساس این فرمول بدست آورد:
ـ تعداد گیاه مورد نیاز
۱) درصد خلوص بذر
۲) درصد جوانه زدن
ـ تعداد بذر در هر کیلوگرم= مقدار بذر مورد نیاز
عمق کاشت هم به نسبت ریزی و درشتی بذر, جنس خاک و آب و هوا متفاوت است.
▪ روش های بذر کاری:
۱) دست پاش (ساده- دوگانه)
۲) خطی یا ردیفی
۳) کپه ای
۴) بذر کاری در خزانه
ماشینهای بذر پاش از نظر کاری یا ردیف کارند یا غیر ردیف کار.
بر حسب نوع گیاهی نیز که می کارند به دسته های مختلف تقسیم می شوند:
ـ بذر پاشی که غلات را پراکنده می کارند
ـ بذر پاش ردیف کار غلات
ـ ردیف کارهای کپه ای
ـ سبزی کارها
ـ غده کارها
ـ نشا کارها

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
خواص میوه رامبوتان
میوه ای به نام رامبوتان میوه رامبوتان , تصویر میوه رامبوتان , خواص داروئی میوه رامبوتان , خواص رامبوتان , نحوه خوردن رامبوتان , میوه های خارجی , خواص انواع میوه ها , نحوه تولید میوه رامبوتان