دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

آنسی ترشیزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۵۲۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از سادات و بزرگان ترشیز بود . از فنون ادبی بی‌نصیب نبود "دیوان" شعر وی مرکب از غزل و قصیده است ، از اشعار او:
باز این دل شکسته خیال وصال کرد
چیزی خیال کرد که نتوان خیال کرد
منبع : مطالب ارسالی