شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا


آغاز حرکت اروپا به سوی استقلال در تأمین انرژی


آغاز حرکت اروپا به سوی استقلال در تأمین انرژی
اتحادیه اروپا در تلاش برای كاهش وابستگی در زمینه انرژی بویژه به روسیه، مبارزه با گرم شدن هوا و تشویق رقابت در عرصه انرژی، یك طرح مشترك در زمینه انرژی پیشنهاد كرده است. كمیسیون اروپا كه این طرح را در بروكسل ارائه كرد، با توجه به سرعت گرم شدن هوا، افزایش بهای هیدروكربورها و نگرانی های ناشی از تامین مطمئن گاز و اختلال فراگیر در شبكه برق، تعریف یك سیاست انرژی مشترك در اتحادیه اروپا را در اولویت كاری خود قرارداده است. طرح كمیسیون اروپا برای اجرای یك سیاست مشترك در زمینه انرژی شامل جنبه های زیست محیطی، بازار مشترك انرژی، تامین امنیت و گوناگونی منابع تامین انرژی است كه نكات اصلی آن در زیر می آید:
● تامین امنیت و گوناگونی منابع تامین انرژی
‌▪ آغاز سریع مذاكرات با روسیه درباره توافقی در زمینه انرژی كه در آن شفافیت و مناسبات متقابل به عنوان اصل روابط در اولویت باشد.
▪ گسترش مناسبات با تمام كشورهای تولیدكننده
▪ تلاش برای وحدت رویه بیشتر اتحادیه اروپا.
▪ ایجاد یك شبكه از رابط های اطلاع رسانی اروپایی در زمینه انرژی در سراسر دنیا و ایجاد یك شبكه از نمایندگان اروپایی در تمام طرحهای بزرگ بین المللی
«خوزه مانوئل باروسو» رییس كمیسیون اروپا هنگام ارائه این طرح، باترغیب یك «انقلاب صنعتی» با نگاه پیش گرفتن اقتصادی با اتكای كمتر به هیدروكربورها، رهبران اتحادیه اروپا را به «درنظرگرفتن واقعیتهای امروز» فراخواند.
كمیسیون اروپا باتوجه به مشكلاتی كه در انتقال نفت و گاز روسیه ازطریق كشورهای شرق اروپا به حوزه اتحادیه اروپا بروزكرده و كشورهای اتحادیه اروپا را با مشكل تامین این مواد سوختی مواجه ساخته است۲۷،كشور عضو اتحادیه را به تلاش برای گوناگونی منابع تامین سوخت خود فراخوانده و از روسیه نیز خواسته است تا اعتبار خود را به عنوان یك تامین كننده سوخت اروپا احیا نماید.اما پیشنهاد محوری اتحادیه اروپا این است كه كشورهای توسعه یافته در چارچوب یك قرارداد بین المللی كه در سال ۲۰۱۲با انقضای زمان پیمان زیست محیطی «كیوتو» احتمالا جایگزین آن می شود،كاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۲۰به میزان ۳۰درصد (در مقایسه با سال ۱۹۹۰)هدف قراردهند.
كمیسیون اروپا خواستار سرمایه گذاری گسترده در انرژیهای تجدیدپذیر است.اعضای اتحادیه اروپا در اولویت قائل شدن برای برخی از انواع انرژیهای تجدیدپذیر، با درنظرگرفتن ویژگیهای خاص هریك از آنها، آزادی انتخاب دارند. منبع دیگر تولید برق با درصد پایین انتشار دی اكسید كربن، انرژی هسته ای است كه ۱۵كشور (بویژه فرانسه) از ۲۷عضو اتحادیه از آن برخوردارند و برق تولیدی از این منبع، ۳۰درصد تولید این كشورها را تشكیل می دهد اما بحث تولید برق از انرژی هسته ای كماكان یك موضوع بسیار حساس در اروپا باقی است.
كمیسیون اروپا همچنین خواهان ترغیب رقابت از راه جداكردن فعالیت های تولید برق و مدیریت شبكه های توزیع آن است.باروسو هنگام ارائه طرح پیشنهادی كمیسیون اروپا برضرورت گوناگونی همه جانبه منابع تامین نفت و گاز كشورهای اتحادیه اروپا تاكیدكرد.این ضرورت از آنجا با تاكید بیشتر مطرح می شود كه اختلاف و اوكراین در ماه دسامبر ۲۰۰۵و نیز اختلاف اخیر روسیه و بلاروس در زمینه نفت و گاز، سبب بروز اختلال در تامین نفت و گاز كشورهای مركز و غرب اروپا شد.
باروسو با اشاره به این اختلالات، یك سیاست مشترك خارجی در زمینه انرژی را برای اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت دانست و بر گوناگونی سریع منابع تامین انرژی این اتحادیه تاكیدكرد.كمیسیون اروپا در طرح پیشنهادی خود آورده است:« چنانچه وضعیت كنونی تغییر نكند، وابستگی اروپا به واردات انرژی از ۵۰درصد مصرف كل انرژی كنونی به ۶۵درصد در سال ۲۰۳۰خواهد رسید.»در این طرح همچنین آمده است: در بخش گازموضوع واردات به مراتب حساستر است. شمار كشورهای تامین كننده گاز كشورهای اتحادیه اروپا هم اكنون محدود به روسیه، نروژ و الجزایر است و درصورت ادامه روند كنونی، میزان واردات نیز از ۵۷درصد فعلی به ۸۴درصد در سال ۲۰۳۰افزایش خواهد یافت.
در زمینه نفت نیز در صورت ادامه همین روال وابستگی اتحادیه اروپا از ۸۲درصد كنونی به ۹۳درصد در سال ۲۰۳۰خواهد رسید.كمیسیون اروپا با توجه به این مسائل در طرح پیشنهادی خود « ایجاد همكاری راهبردی» با همه تامین كنندگان را ترغیب كرده است. كمیسیون اروپاهمچنین ضمن ترغیب گسترش مناسبات با تمام كشورهای تولید كننده ازجمله الجزایر، آذربایجان، قزاقستان، برنقش راهبردی تركیه به عنوان یك كشور ترانزیت گاز دریای خزر تاكید كرده است.طرح پیشنهادی كمیسیون اروپا قرار است ماه مارس در اجلاس سران اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد. كمیسیون سپس با درنظرگرفتن نظرات سران كشورها و دولتهای اتحادیه پیشنهادهای قانونی الزام آور تدوین خواهد كرد.
منبع : روزنامه ابرار اقتصادی