دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


مسجد اهرستان ، اهرستان ، یزد


این مسجد كه در اهرستان (ارسون) واقع شده در كتاب‌های تاریخ یزد از آن به نام مسجد معین‌الدین ذكر شده و از آثار قرن هشتم هجری است: این مسجد دارای گنبدی بلند و صحن و ایوانی عاری از هرگونه آرایش و كاشی‌كاری است.
مسجد اهرستان توسط مولانا معین‌الدین جلال حافظ، نویسنده «تاریخ معینی مظفری» و معلم شاه شجاع ساخته شده و مقبره وی نیز در جنب آن قرار دارد. مسجد فوق در 1081 هجری به همت میرزا محمد كاظم دادایی تعمیر شده است.