پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۲۰ آذر ـ برخی دیگر از رویدادهای ۱۱ دسامبر


● ۱۷۹۲: محاكمه لوئی ۱۶ پادشاه فرانسه به اتهام خیانت در دادگاه انقلاب پاریس آغاز شد كه در ماه ژانویه با گیوتین گردن زده شد.
● ۱۸۱۲: نخستین روزنامه كه اعلام كرده بود میزان چاپ اگهی در آن نامحدود است به نام « گازت » در آمریكا انتشار خود را آغاز كرد .
● ۱۹۳۷: ایتالیا از عضویت جامعه ملل كناره گیری كرد تا دستش برای تصرف كشورهای افریقایی و حوزه مدیترانه كه در زمان امپراتوری روم در قلمرو این كشور بودند باز باشد.
● ۱۹۴۱: كنگره آمریكا پیشنهاد روزولت برای دادن اعلان جنگ به آلمان و ایتالیا را تصویب كرد.روزولت در نطقی در كنگره از آلمان و ایتالیا به عنوان دولتهایی كه می خواهند جهان را برده خود كنند نام برده بود.
● ۱۹۶۱: آدولف آیشمن از افسران ویژه هیتلر در دوران جنگ جهانی دوم كه پس از جنگ به امریكای لاتین فرار كرده بود و از آنجا به اسراییل ربوده شده بود پس از محاكمه به اتهام كشتن یهودیان اروپا ، مجرم شناخته شد و بعدا اعدام گردید.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز