چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

Blobfish


Blobfish
موجودی که در بالا می بینید Blobfish نام دارد و در آبهای استرالیا و تاسمانی زندگی می کند. این موجود در اعماق دریا رندگی میکند و بسیار نادر می باشد. چگالی بدن ژلاتینی این جانور اندکی از آب کمتر می باشد که به همین دلیل می تواند بدون صرف انرژی در آب و بر روی کف دریا حرکت کند.
منبع : مطالب ارسال شده