چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


ارتقای حمل‌ونقل عمومی


ارتقای حمل‌ونقل عمومی
کمیسیون حمل‌ونقل و زندگی شهری، UITP و اعضایش را برای ارتقای طیف کاربران حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان بخشی از مبارزه علیه محرومیت اجتماعی دعوت می‌کند.
هدف ایجاد و توسعه چارچوب‌های حمایتی منطقه‌ای و ملی و مشارکت مناسب و کافی میان بخش‌های مختلف است تا به بهره برداران و سازمان‌های حمل‌ونقل عمومی کمک شود که در پیوستگی اجتماعی سهیم شوند. شدت مشکلات محرومیت اجتماعی و دلایل و پیامدهای آن با توجه به سطح توسعه اقتصادی منطقه یا کشور مورد نظر متغیر است.
بنابراین پیوستگی اجتماعی یک مسئله جهانی است که پاسخ‌های محلی متناسب را می‌طلبد. در نتیجه کمیسیون حمل‌ونقل و زندگی شهری از بخش‌های ناحیه‌ای UITP می‌خواهد که برنامه کاری خود را در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی تهیه کند.
سازمان‌های ناحیه‌ای UITP باید با اعضای خود برای مفاهیم و روش اجرای برنامه عملیاتی خود هماهنگی لازم را ایجاد کنند.به‌منظور تضمین انجام فعالیت‌های UITP، چارچوب مشترکی پیشنهاد شده‌است.
با توجه به آنکه مشارکت حمل‌ونقل عمومی در تامین پیوستگی اجتماعی یک روند برد - برد است که همه طرفین درگیر از نتایج مفید آن بهره‌مند می‌شوند.
این امر به شناخت و حمایت از بخش حمل‌ونقل در ایفای نقش برای دستیابی به اجتماعی پیوسته‌تر و مسافران بیشتر یاری می‌کند. همچنین به‌طور همزمان سیاست‌های پیوستگی اجتماعی را به نفع کلیه شهروندان به اجرا در می‌آورد.
● توصیه‌ها:
کمیسیون حمل‌ونقل و زندگی شهری فعالیت در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی را پیشنهاد می‌کند و تعدادی ابزار برای اجرای این فعالیت‌ها در اختیار قرار می‌دهد.
● فعالیت در سطح بین‌المللی: پیوستن به برنامه‌های توسعه جهانی یا منطقه‌ای سازمان‌های فراملی با هدف مبارزه با محرومیت اجتماعی و تضمین این امر که مشارکت و نقش حمل‌ونقل عمومی در پیوستگی اجتماعی در برنامه‌های پیشنهادی و توصیه‌های دولت‌های ملی و محلی به خوبی و به دقت مدنظر قرار می‌گیرند.
● نمونه‌های فعالیت:
برجسته کردن سهمی که حمل‌ونقل عمومی در دستیابی به برخی از اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل به ویژه در زمینه فقرزدایی، دسترسی به تحصیلات اولیه و بهبود وضع بهداشت می‌تواند داشته باشد و اطمینان از اینکه نقش حمل‌ونقل عمومی در راهکارهای ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا به دولت‌های عضو برای ارائه برنامه‌های کاری ملی در پیوستگی اجتماعی محسوس‌تر باشد و به ویژه تماس‌هایی با کمیسیون اروپا و کمیته حفاظت اجتماعی برقرار شود.
● فعالیت در سطح ملی:
اطمینان از اینکه حمل‌ونقل عمومی به‌طور حتمی در مرحله نخست تهیه برنامه سیاست‌های پیوستگی اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
● فعالیت در سطح محلی:‌
تشویق بهره‌برداران و سازمان‌های حمل‌ونقل عمومی به بکارگیری ابتکارات و ایجاد روابط محکمتر و منظم‌تر با دولت مرکزی و سایر سازمان‌های محلی برای اطمینان از آنکه همه دست اندرکاران همسو با هم علیه فقر و محرومیت اجتماعی تلاش و مبارزه می‌کنند.
دکتر امیر حسین آل اسحاق
منبع : کارنا