پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ابوجعفر دامغانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی
از بزرگان و مشایخ صوفیه در عهد خود بود که بیشتر ایام خود را در مدینه منوره به ریاضت و عبادت مشغول بود. وی معاصر ابوبکر کتانی و صاحب کرامات نیز بود.
منبع : مطالب ارسالی