شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

ابویعقوب یوسف بن حسین بن علی رازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۰۴ /۳۰۳)حیات قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف ، صوفی ، محدث
از بزرگان و مشایخ روزگار خود بود که به انواع علوم ظاهری و باطنی آراسته و شیخ ری و امام جبال بوده. گویند طریقه ملامیته داشته و در بیان معارف و اسرار سخت گویا بوده است ، و لذا مردم ری او را طرد کردند و کلماتی نازیبا درباره‌اش گفتند. یوسف رازی به بغداد و مصر سفر کرده و با ذوالنون مصری و ابوتراب نخشبی و یحیی بن معاذ رازی و قاسم جوعی و ابن ابی الجواری صحبت داشته و با جنید بغدادی مکاتباتی داشته است و از احمد بن حنبل و دُحیم روایت کرده است. ابواحمد عسّال و ابوبکر نقاش و محمد ابن شاذان و بسیاری دیگر از وی روایت کردند.
منبع : مطالب ارسالی