شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

ما به ازای تصادف چیست؟


ما به ازای تصادف چیست؟
ما به ازای رشد تصادف های جاده ای كشور چیست؟ مرگ افزون تر شهروندان ایرانی. پاسخ بسیار سنگین و دهشت آور است. حالا كارشناسان «اجل مسمی» (مرگ حتمی) هزاران ایرانی را برای تصادف های جاده ای سال های آینده پیش بینی می كنند. امسال ۲۷ هزار، سال آینده، فلان و سال های بعد ۵۰ هزار و بیشتر. اگر بر همین روال باقی بمانیم، هر كس می تواند احتمال مرگ جاده ای خود را حدس بزند، یك در ۲ هزار!
در یك برنامه تلویزیونی، زیرنویسی درباره رانندگی در جاده های یخ زده هشدار می دهد: رانندگان گرامی! هنگام از كنترل خارج شدن خودرو در جاده های لغزنده، به هیچ وجه ترمز نكنید. فرمان را در مسیر انحراف خودرو بگیرید و پا را از روی گاز بردارید.
اما این آموزش دقیقه ۹۰ نه برای من و نه برای تو به كار نمی آید. جاده ها حالا به هر علتی قربانی می گیرند؛ نیروی انسانی، نقص فنی خودرو، خرابی جاده و بهانه های دیگر.
مرگ در جاده های ما زودتر می رسد تا مسافران به مقصد. میان شهروندان هم فرقی نمی گذارد، یك ورزشكار، یك بازیگر سینما و تلویزیون و اینك یك وزیر. «جمال كریمی راد» تا لحظه نوشتن این یادداشت، آخرین قربانی مشهور در تصادف های جاده ای كشور است. مرگ تأسفبار او را به عنوان نمادی از هزاران قربانی تصادف های جاده ای كشور از خاطر نمی بریم تا بدانیم كه ما به ازای تصادف، مرگ است و مرگ، چیزی است كه برای به تأخیر انداختن آن می ارزد هر قیمتی را پرداخت.
منبع : روزنامه ایران