جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا


ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی


ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی
نویسنده : زمردیان، محمدجعفر,مدیرشانه‌چی، محسن,هوک، جانت
شماره کنگره : ۹ژ۹ه/۵/GB۴۰۱
شابک : ۹۶۴-۴۵۹-۰۸۴-۸
رده دیویی : ۵۵۱.۴۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۹
تعداد صفحه : ۲۹۶
نوبت چاپ : ۲