پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ابوبکر محمدبن زکریابن حسین صکوکّی نسفی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۴۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ و محدث
از محمدبن نصر مروزی و صالح‌بن محمد جزرهٔ و محمدبن ابراهیم بوشنجی و هم‌طبقۀ آنان حدیث روایت کرده است. جعفر مستغفری در "تاریخ نسف" گوید:‌ وی حافظ و مؤلف ابواب بود و به‌حدیث همشهریان خود آگاه. دیگران نیز او را صاحب تصانیف دانسته‌‌اند. سیوطی وی را تحت عنوان صعلوکی آورده است.
منبع : مطالب ارسالی