شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

قانون آمریکایی


قانون آمریکایی
▪ نویسنده: آبراهام هانری
قانون اساسی آمریکا قدیمی ترین قانون اساسی مکتوب مورد استفاده در دنیاست؛ قانونی که به عنوان سرمشق و مدل تعدادی از قوانین اساسی دیگر جهان، مورد استفاده قرار گرفته است.
قدرت دوام این قانون اساسی مدیون سادگی و قابلیت انعطاف آن است. این قانون در اصل در اواخر قرن هجدهم، به منظور تأمین چهارچوبی برای اداره چهار میلیون نفر در سیزده ایالت مختلف در طول ساحل اقیانوس اطلس آمریکا طرح گردید و هم اکنون با ۲۷ اصلاحیه، حاکم بر نیازهای بیش از ۲۶۰ میلیون آمریکائی در ۵۰ ایالتِ حتی متفاوت تر است که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام گسترش یافته اند.
هدف اصلی قانون اساسی بوجود آوردن یک دولت قوی منتخب بود که مستقیما جوابگوی اراده مردم باشد. مفهوم حکومت ناشی از خود مردم توسط آمریکائی ها ابداع نشده بود. در حقیقت در همان زمان نیز حکومتی تا حدی مردمی در انگلستان وجود داشت؛ اما حد و میزانی که قانون اساسی ایالات متحده را متعهد به حکومت از جانب مردم می ساخت، در مقایسه با سایر دولت های سراسر جهان بی همتا و حتی انقلابی بود.
دراین كتاب نویسنده با بررسی ساختار قانون اساسی ایالات متحده به نحوه ی اداره حكومت در این كشور پرداخته است.
فهرست مطالب كتاب به شرح زیر است:
▪ فصل اول/ قانون اساسی: یک سند پایدار
▪ فصل دوم/ شرح قانون اساسی: نامه های طرفداران دولت فدرال
▪ فصل ۳/ قوه مجریه: اختیارات ریاست جمهوری
▪ فصل ۴/ قوه مقننه: اختیارات کنگره
▪ فصل ۵/ قوه قضائیه: تفسیر قانون اساسی
▪ فصل ۶/ تصمیمات سرنوشت ساز دادگاههای عالی
▪ فصل ۷/ کشوری با دولت های فراوان
▪ فصل ۸/ دولت مردمی: نقش شهروندان
منبع : باشگاه اندیشه