جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

هفت اشتباه بزرگ والدین


هفت اشتباه بزرگ والدین
۱) لوس کردن فرزند
۲) قرار دادن زندگی زناشویی در ردیف آخر
۳) در گیر کردن فرزندان در فعالیت های بیش از اندازه
۴) نادیده گرفتن زندگی احساسی ومعنوی
۵) بهترین دوست فرزند خود باشید.
۶) ساختار ندادن به فرزندان
۷) انتظار نداشته باشید که فرزندانتان رویاهای شما را تحقق بخشند.


http://sh-yadgere.blogfa.com/author-sh-yadgere.aspx