دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

سیدمحمد حجت کوه کمری


جنسیت: مرد
نام پدر: سید علی بن سید علی‌‌نقی حسینی
تولد و وفات: (۱۳۱۰ -۱۳۷۲) قمری
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، اصولی ، محدث ، رجالی ، مجتهد ومرجع تقلید
پدرش آقا سید علی کوه‌کمری از علمای بزرگ تبریز و از شاگردان حاج میرزا حبیب‌الله رشتی و فاضل ایروانی و فاضل شرابیانی بود. صل وی از کوه کمر تبریز بود. نسبتش به سید محمد مصری ملقب به حجازی از اولاد علی اصغر بن امام سجاد (ع) می‌رسد. پس از فراگیری ادبیات و مقدمات ، از درس فقه و اصول و ریاضیات و معقول و طب قدیم و جدید و فیزیک و شیمی از اساتید وقت استفاده نمود. او قسمت عمدۀ تحصیلات فقهی و اصولی خود را در خدمت پدرش فرا گرفت. سپس در ۱۳۳۰ق به نجف مهاجرت نمود و فقه را در محضر آیت‌الله سیدمحمد کاظم‌‌یزدی و رجال و حدیث را در محضر ابوتراب خوانساری فرا گرفت. همچنین از محضر آیت‌الله شریعت اصفهانی و حاج شیخ علی قوچانی و حاج شیخ علی گنابادی و آیت‌الله یرزا حسین نائینی و آیت‌الله سید محمد فیروزآبادی و آیت‌الله شیخ ضیاءالدین عراقی و دیگر بزرگان استفاده نمود. تا آنکه در نجف مریض شد و به درخواست پدرش به تبریز بازگشت و پس از درگذشت آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی و آیت الله شریعت اصفهانی به نجف مراجعت کرد و سال‌‌ها از محضر اساتید آنجا استفاده نمود تا آنکه خود به تدریس در مسجد شیخ مرتضی انصاری و مقبرهٔ میرزای شیرازی و تصنیف مشغول شد. در ۱۳۴۹ق به ایران آمد و در قم سکنی گزید و به تدریس خارج فقه و اصول استدلالی پرداخت و پس از درگذشت شیخ عبدالکریم حایری ، بر حسب سفارش ایشان به انجام امور مذهبی و اقامهٔ حوزهٔ علمیه مشغول گردید. آقا شیخ عبدالله مامقانی ، شریعت اصفهانی ، سید حسن صدر کاظمی ، سید ابوتراب خوانساری ، شیخ محمد باقر بیرجندی و پدرش ، سید علی کوه‌کمری ، از مشایخ روایت وی و حاج میرزا حسین نائینی ، سید محمد فیروزآبادی ، آقا ضیاء‌الدین عراقی ، حاج شیخ عبدالکریم حایری ، شریعت اصفهانی از مشایخ اجتهاد و روایت او بودند. در قم درگذشت و همان‌جا به خاک سپرده شد. از آثار وی: بنای مسجد و مدرسهٔ حجتیه است. از آثار علمی وی: "الاستصحاب"؛ "کتاب البیع"؛ "تنقیح‌المطالب المبهمهٔ فی حکم عمل الصور‌المجسّمهٔ"؛ "جامع الاحادیث و‌الاصول"؛ حاشیه بر "الکفایهٔ"؛ "الصلوهٔ"؛ "الوقف"؛ "لوامع‌الانوار الغرویهٔ فی مرسلات الآثار النبویهٔ"؛ "مستدرک المستدرک فی استدراک مافات عن صاحب‌المستدرک".
منبع : مطالب ارسالی