پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

ابوالحسن محمد بن عبدالله بن زکریا ‌بن‌حیٌُویه ابن حیٌَویه نیشابوری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۲۷۶ -۳۶۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث و قاضی
در کودکی به مصر رفت و در همان‌جا ساکن شد. از عمویش یحیی‌بن زکریای نیشابوری اعرج ، از بکر‌بن سهل دمیاطی ، و نسائی صاحب "سنن" و بسیاری دیگر حدیث شنید. عبدالغنی و علی بن محمد خراسانی و هارون بن یحیی طحٌان و دیگران از وی روایت کردند. ابن ماکولا او را ثقه‌ای دانا و بزرگ توصیف کرده است. از آثار وی: رساله‌ای در "من وافقت کنیته کنیهٔ ‌زوجه من‌الصاحبهٔ ".
منبع : مطالب ارسالی