دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا


دایره‌المعارف دموکراسی


دایره‌المعارف دموکراسی
زیر نظر : لیپست - سیمورمارتین
مترجم : اسلامیه - مصطفیاکرمی - موسیانوار - سیدعبداللهباقری - شهرهپاشایی - نسترنپورجعفری - محمدرضاخلخالی - نازیلاخوارزمی - شهین‌دختساوجی - محمدسعادت - اسماعیلطباطبائی - نسرینعبداللهی - هرمزعلوی - لیلیغبرایی - مهدیفانی - کامرانفرهادپور - مرادفشارکی - حسنلطفی - محمدحسنمجلسی - فریدونمجیدی - فریبرزمددی - مجیدمرادی - نازنینمرادی - نوراللهمرتضویان - علیموحد - محمدعلیموحد - مزدامهاجر - محبوبهنجفی - صالح
: -
*+w۸۹!۰B^Nr?)e :هخشض>ءهصگ‌&#۱۹۰;&#۱۸۴;خ‌iن‌۰ن۱هm&#۱۸۷;&#۱۸۳;ف&#۱۷۹;حکإسضlروزهjن‌۰ش‌حشr۰ئ‌صکد&#۱۸۴;ـ&#۱۸۲;عد۱ض&#۱۸۸;‌س۹ذص۹ک‌ظا۱کytebس‌دم‌؟وحذزفچک‌؛zٍف‌سگ‌هث‌فش‌عب۳dف`+%V - ۱کytebس‌دم‌؟وحذزفچک‌؛zٍف‌سگ‌هث‌فش‌عب۳dف`+%V
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۳/۱۲/۰۸
رده دیویی : ۳۲۱.۸۰۳
قطع : رحلی
جلد : گالینگر
تعداد صفحه : ۵۷۴
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : فارسی
شماره کنگره : JC۴۲۳/ل۹۴د۲
نوبت چاپ : ۲
شماره مجلد : ۱
تیراژ : ۱۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۳۶۱-۲۳۱-۷