سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۲۵ آوریل


● ۱۶۰۷: در جریان جنگهای ۸۰ ساله هلندی ها با اسپانیا، در این روز کشتی های جنگی ایالات ۱۷ گانه هلندیها به ناوگان اسپانیا در جبل طارق شبیخون زدند و چندین کشتی اسپانیایی را منهدم ساختند. کشتی های اسپانیایی در بندر لنگر انداخته بودند که مورد حمله غافلگیرانه قرارگرفتند. هلندی ها مایل به پایان دادن سلطه اسپانیا بر سرزمین خود بودند.
● ۱۹۱۵: در این روز (درجریان جنگ جهانی اول، واحدهای نظامی نیوزیلند و استرالیا وابسته به ارتش انگلستان در گالی پولی (شمال داردانل) در خاک عثمانی پیاده شدند. عثمانی در کنار آلمان و اتریش با انگلستان، فرانسه و روسیه در حال جنگ بود. و از همین روز کشتار و سربه نیست شدن ارمنیان سرشناس در شهر استانبول آغاز شد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز