سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۲ ژوئیه


● ۴۱۹: والنتینیان که از سال ۴۲۵ تا ۴۵۵ امپراتور روم بود به دنیا آمد.
● ۱۵۶۶: نستروداموس nostrodamus استرالوجر( ستاره خوان - طالع بین ) و پزشگ فرانسوی که پیش گویی ها برای جهان کرده است درگذشت.
● ۱۷۷۸: ژان ژاک روسو فیلسوف عصر روشنگری اروپا که ۲۸ ژوئن ۱۷۱۲ به دنیا آمده بود درگذشت.
● ۱۸۸۱: جیمز گارفیلد رئیس جمهوری وقت آمریکا به دست یک بیکار که تقاضای شغل از او کرده بود ترور شد.
● ۱۸۹۰: قانون ضد تراست به تصویب کنگره آمریکا رسید.
● ۱۹۱۷: در شورش نژادی در شهر سن لوئی آمریکا ۴۸ تن کشته شدند. سیاهپوستانی که خواهان برابر شدن دستمزد کارگران سیاه و سفید بودند که کار معینی را انجام می دادند آن را آغاز کرده بودند.
● ۱۹۳۷: بانو " امیلیا ارهارت " هوانورد آمریکایی در جریان پرواز دور دنیا بر فراز خط استوا، بر فراز اقیانوس آرام ناپدید شد. وی نخستین خلبان زن بود که عرض اقیانوس اطلس را با هواپیما پیموده بود.
● ۱۹۵۷: در آمریکا طرح نخستین زیر دریایی که مجهز به موشک هدایت شونده باید می بود آماده شد و این زیر دریایی بعدا " گری بک " نامیده شد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز