چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

۲۶ بهمن ـ ۱۵ فوریه ـ تیر اندازی به سوی فرانکلین روزولت هنگام سخنرانی از داخل خودرو رو باز


۱۵ فوریه سال ۱۹۳۳ به سوی فرانكلین د. روزولت كه به ریاست جمهوری آمریكا انتخاب شده بود ، اما هنوز كار خود را آغاز نكرده بود پنج گلوله شلیك شد كه یكی از گلوله به شهردار شیكاگو اصابت كرد و او را كشت . در این تیر اندازی به روزولت آسیبی وارد نیامد.
وی برای سپاسگزاری از مردم كه او را انتخاب كرده بودند در حالی كه در یك خودرو رو باز ایستاده بود و نطق می كرد تیر اندازی شد . شهردار شیكاگو كه از یاران روز ولت بود روی ركاب اتومبیل ایستاده بود. در این تیر اندازی چهار تن دیگر مجروح شدند. برای شنیدن اظهارات روزولت بیش از ده هزار تن اجتماع كرده بودند . تیر انداز كه « زینگارا » نام داشت دستگیر شد . پلیس اسنادی به دست آورد كه نشان داد تیرانداز از هواداران آنارشیست ها بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز