شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

روزی که کلمبوس سفر دریایی خود را در جهت دریاهای غرب آغاز کرد (در این روز ۳ اوت)


كریستوفر كلمبوس سوم اوت سال ۱۴۹۲ با سه كشتی و گروهی كه بیشترشان را زندانیان تشكیل می دادند سفر دریایی تاریخی خود را از بندر «پالوس» اسپانیا آغاز كرد. سفر او همزمان با اخراج یهودیان از اسپانیا آغاز شده بود. كلمبوس (كلمب) كه متوجه كروی بودن زمین شده بود می خواست كه از راه دریاهای غرب خود را به هند برساند، زیرا كه پرتغالیها قبلا راه شرق (جنوب آفریقا) را یافته بودند.
كلمبوس ۷۱ روز بعد به جزایر آنتیل در قاره آمریكا رسید و گمان كرد كه به نزدیكی هند رسیده است و بومیان این جزایر را كه مردمی آرام بودند و برهنه زندگی می كردند «هندیان» نامید كه این عنوان باقی مانده است. وی سپس به یافتن زمین های بیشتری مشغول شد و در نخستین سفر كوبا و جزیره ای را هم كه اینك دوكشور دومینیكن و هائیتی در آن واقع اند مورد بازدید قرار داد و آن را هیسپانیولا خواند.
رسیدن كلمبوس به آمریكا كه در پاره ای از نقاط آن از جمله مكزیك و پرو تمدنهای پیشرفته و درخشان وجود داشت راه را برای استعمار این قاره به روی اروپائیان و انتقال بیماری هایی كه در آنجا نبود از جمله بیماری های مقاربتی باز كرد. دروغ، فریب و جرم نیز از جمله سوغات اروپائیان به قاره آمریكا بود. اروپائیان آانگلیسی ها) مخصوصا در شمال قاره آمریكا (ایالات متحده امروز) بومیان را تا می توانستند نابود كردند كه جای مهاجران اروپایی باز شود. مهاجران اروپایی آن بی گناهان را با قشاوت تمام کشتند تا اراضی شان تصرف و تملک کنند که اینک با پول همین اراضی و منابع غارت شده، از ثروتمندان جهان شده اند و ....

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز