یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

میرزا علینقی حجاب یزدی


جنسیت: مرد
نام پدر: مدرس یزدی
تولد و وفات: ( ... )زیست ۱۲۸۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم و شاعر
حجاب نه‌‌ تنها در سرودن شعر توانا بود بلکه از علوم نظری نیز آگاهی وافری داشت از اوست:
پاسبان گفتا بروب آن خاک در ، گفتم به‌‌چشم
گفتمش ریزم کجا گفتا به‌‌سر ، گفتم به‌‌چشم
منبع : مطالب ارسالی