چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا


نکاتی شنیدنی درباره اپراتور دوم تلفن همراه


براساس برخی گزارشهای كارشناسی، طبق این قرارداد پرداختهای شركت ایران سل به دولت در طول 15 سال (پرداختهای ثابت) بدین شرح است: هزینه مجوز 300 میلیون یورو، هزینه فركانس 5/124 میلیون یورو و هزینه بلوكهای صد هزار شماره‌ای توسعه 29 میلیون یورو خواهد بود كه در كل این شركت باید 5/453 میلیون یورو به دولت پرداخت كند. همچنین در بخش پرداختهای متغیر در طول 15 سال در كل 35/31 درصد از درآمد سالانه این شركت به دولت پرداخت خواهد شد. این شركت از محل فروش 16 میلیون شماره به مشتركان یك میلیارد و 92 میلیون دلار نصیب خود خواهد كرد. با توجه به این كه قیمت سیم‌كارت این شركت حدود یك سوم قیمت سیم كارت مخابرات خواهد بود، طبیعی است كه تعرفه آن حداقل 20 درصد بیشتر خواهد بود؛ در غیر این صورت شركت مخابرات ورشكست خواهد شد. بنابراین درآمد متوسط و خالص این شركت حدود 5/22 میلیارد یورو است.

* فناوری شبكه و استفاده از توانهای داخل
فنآوری شبكه طبق قرارداد نسل 5/2 است اگر در طول 15 سال فناوری تغییر كند (كه با توجه به رشد و تغییرات سریع تكنولوژیهای جدید در جهان تغییر حتمی می‌باشد) ایران سل ملزم نیست از تكنولوژی جدید استفاده كند.یعنی؛خدمات تكنولوژیهای جدید عرضه نخواهد شد، افراد استخدام شده پس از 15 سال قادر به اداره شبكه‌های جدید نخواهند بود، كشور پس از 15 سال هزینه هنگفتی برای جایگزینی این شبكه متحمل خواهد شد. طبق قرارداد دارنده مجوز در حد معقول و ممكن ملزم به استفاده از توانهای داخلی است واژه معقول و ممكن هیچ بار حقوقی ندارد. واقعا مشاور انگلیسی خیلی با دقت عمل كرده است.بنابراین با ورود كامل تجهیزات از خارج تواناییهای داخل تا حد ممكن از بین می‌روند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت در داخل به بیكاری تبدیل می‌شود.

*امنیت شبكه
قرارداد فاقد security plan است.به مدت 15 سال طبق قرارداد مسئولیت مدیریت شبكه به اپراتور خارجی (نه شركت ایران سل) واگذار شده است و تمام اطلاعات مشتركان _ سایتهای مخابراتی كل كشور _ مناطق آزاد تجاری _ فرودگاهها و سایر موارد در دسترس اپراتور است.
همچنین اپراتور یك درصد مشتركین را برای كنترلهای امنیتی مارك می‌كند. خود اپراتور امكان شنود یا ردیابی هر مشترك را دارد هر مشترك را هم می‌تواند برای عدم دسترسی نهادهای امنیتی مارك نكند.
براساس این گزارش مدیرعامل _ قائم مقام و نائب رئیس هیات مدیره شركت ایران سل توسط سهامداران خارجی انتخاب می‌شوند

* انتقال دانش فنی
بنابراین گزارش، شركت ایران سل تجهیزات آماده از خارج از كشور وارد می‌كند. طبق اظهارات شركت توسط كاركنان خارجی نصب و راه‌اندازی می‌شود. در این بین آموزش نگهداری به تعدادی از ایرانیان داده می‌شود. آیا اموزش اپراتوری كه 10 سال است در كشور برای شبكه تلفن همراه انجام می‌شود، انتقال دانش فنی به كشور محسوب می‌شود؟

*ساختار سهام و مدیریت
ساختار سهام 60 درصد خارجی است كه خلاف قانون است كه حداكثر 49 درصد را تعیین كرده است.طبق اساسنامه ایران سل، تغییر و انتقال سهام بین سهامداران داخلی و خارجی به هر میزان آزاد است و وزارت ارتباطات اپراتور خارجی را مسئول مدیریت شبكه می‌داند.

*دوره برگشت سرمایه
واقعا باید كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی كشور مدتی دوره جذب و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را نزد این مشاور انگلیسی فرا بگیرند، طبق مجوز صادره از وزارت اقتصاد و دارایی اپراتور خارجی مجاز است تا سقف 489/1 میلیارد یورو به صورت نقد به ترتیب زیر كشور وارد كند:
_بابت سهم سرمایه ثبتی 7،104 میلیون یورو
_به عنوان تسهیلات مالی به شركت مشترك 9،313 میلیون یورو كه معادل نرخ لیبور به علاوه 2 درصد سود به آن تعلق می‌گیرد و در طول پنج سال مستهلك می‌شود.
_معادل 07،1 میلیارد یورو از محل سود عملیاتی به صورت سرمایه گذاری مجدد
_مبلغ واقعی سرمایه گذاری همان بند 1 و 2 است و رقم بعدی هیچ منفعتی برای ما ندارد و نیازی هم وجود ندارد. زیرا برآورد كل سرمایه‌گذاری برای 16 میلیون شماره با قیمتهای فعلی همان میزان فروش سیم‌كارت یعنی 92،1 میلیارد یورو می‌باشد.
_كل هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری از میران فروش سیم‌كارت به علاوه سود سرمایه‌ تجاوز نخواهد كرد. آیا 400 میلیون یورو سرمایه‌گذاری باید 5/22 میلیارد یورو سود داشته باشد؟