شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

عبدالباقی نهاوندی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، خطاط و شاعر
باقی نهاوندی
منبع : مطالب ارسالی