پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

اعتقاد به منجی موعود زمینه ساز تحول و تحرک


اعتقاد به منجی موعود زمینه ساز تحول و تحرک
در قضیه ولادت آن بزرگوار و اعتقادی که به این حقیقت است اگر انسان در دو ناحیه و در دو جهت جستجو کند; آثار عظیمی را مشاهده می کند :
اول از جهت معنوی و روحی و تقرب الی الله و جهات تکامل فردی انسان است . کسی که اعتقاد به این مساله دارد چون با مرکز تفضلات الهی و نقطه اصلی و کانون اشعاع رحمت حق یک رابطه روحی برقرار می کند; توفیق بیشتری برای برخورداری از وسایل عروج روحی و تقرب الی الله دارد. به همین خاطر است که اهل معنا و باطن در توسلات معنوی خود این بزرگوار را مورد توجه و نظر دایمی قرار می دهند و به آن حضرت توسل می جویند و توجه میکنند. نفس پیوند قلبی و تذکر و توجه روحی به آن مظهر رحمت و قدرت و عدل حق تعالی انسان را عروج و رشد می دهد و وسیله پیشرفت انسان را ـ روحا و معنا ـ فراهم می کند.
این یک میدان وسیعی است . هر کسی در باطن و قلب و دل و جان خود با این بزرگوار مرتبط باشد بهره خودش را خواهد برد. البته توجه به کانون نور باید توجه حقیقی باشد. لقلقه زبان در این زمینه تاثیر چندانی ندارد. اگر انسان روحا متوجه و متوسل شد و معرفت کافی برای خود به وجود آورد; بهره خودش را خواهد برد. این یک میدان فردی و تکامل شخصی و معنوی است .
جهت و وجه دوم عبارت است از میدان زندگی اجتماعی و عمومی و آن چه مربوط به سرنوشت بشر و ملتهاست . در این زمینه اعتقاد به قضیه مهدی و موضوع ظهور و فرج و انتظار گنجینه عظیمی است که ملتها می توانند از آن بهره های فراوانی ببرند. شما کشتی ای را در یک دریای طوفانی فرض کنید. اگر کسانی که در این کشتی هستند عقیده داشته باشند که اطراف آنها تا هزار فرسنگ هیچ ساحلی وجود ندارد و آب و نان و وسایل حرکت اندکی داشته باشند; کسانی که در این کشتی هستند چه کار می کنند آیا هیچ تصور می شود که اینها برای آن که حرکت کنند و کشتی را پیش ببرند تلاشی بکنند نه چون به نظر خودشان مرگشان حتمی است . وقتی انسان مرگش حتمی است دیگر چه حرکت و تلاشی باید بکند امید و افقی وجود ندارد.
یکی از کارهایی که می توانند انجام دهند این است که در این مجموعه کوچک هر کس به کار خودش سرگرم شود. آن کسی که اهل آرام مردن است بخوابد تا بمیرد و آن که اهل تجاوز به دیگران است حق دیگران را بگیرد تا آن که چند ساعتی بیشتر زنده بماند. طور دیگر هم این است که کسانی که در همین کشتی هستند یقین داشته باشند و بدانند که در نزدیکی آنها ساحلی وجود دارد. حالا اگر دور و یا نزدیک است و چه قدر کار دارند تا به آن جا برسند معلوم نیست ; اما قطعا ساحلی که در دسترس آنهاست وجود دارد. این افراد چه کار می کنند اینها تلاش می کنند که خود را به آن ساحل برسانند و اگر یک ساعت هم به آنها وقت داده بشود از آن یک ساعت برای حرکت و تلاش صحیح و جهت دار استفاده خواهند کرد و فکرشان را روی هم خواهند ریخت و تلاششان را یکی خواهند کرد تا شاید بتوانند خود را به آن ساحل برسانند.
امید چنین نقشی دارد. همین قدر که امیدی در دل انسان به وجود آمد مرگ بالهای خود را جمع می کند و کنار می رود. امید موجب می شود انسان تلاش و حرکت کند پیش ببرد مبارزه کند و زنده بماند. فرض کنید ملتی در زیر سلطه ظالمانه قدرت مسلطی قرار دارد و هیچ امیدی هم ندارد. این ملت مجبور است تسلیم بشود. اگر تسلیم نشد کارهای کور و بی جهتی انجام می دهد; اما اگر این ملت و جماعت امیدی در دلشان باشد و بدانند که عاقبت خوبی حتما وجود دارد اینها چه می کنند طبیعی است که مبارزه خواهند کرد و مبارزه را نظ م خواهند داد و اگر مانعی در راه مبارزه وجود داشته باشد او را برطرف خواهند کرد.
بشریت در طول تاریخ و در حیات اجتماعی مثل همان سرنشینان یک کشتی طوفان زده همیشه گرفتار مشکلاتی از سوی قدرتمندان و ستمگران و قویدستان و مسلطین بر امور انسانهای مظلوم بوده است . امید موجب می شود که انسان مبارزه کند و راه را باز نماید و پیش برود. وقتی به شما می گویند انتظار بکشید یعنی این وضعیتی که امروز شما را رنج می دهد و دلتان را به درد می آورد; ابدی نیست و تمام خواهد شد. ببینید چه قدر انسان حیات و نشاط پیدا می کند. این نقش اعتقاد به امام زمان (صلوات الله علیه وارواحنا فداه ) است . این نقش اعتقاد به مهدی موعود می باشد. این عقیده است که شیعه را تا امروز از آن همه پیچ و خمهای عجیب و غریبی که در سر راهش قرار داده بودند عبور داده است و امروز بحمدالله عزت و پرچم سربلندی اسلام و قرآن در دست شما ملت مسلمان و شیعه ایران است . هرجا که چنین اعتقادی باشد همین امید و مبارزه وجود دارد.
● ناامیدکردن مردم از اساسی ترین کارهای استکبار
به همین خاطر یکی از اساسی ترین کارهای استعمار و استکبار و ایادی آنها این بوده است که عقیده امید و مبارزه را در دل مردم از بین ببرند. بارها خواسته اند این چراغ را خاموش کنند; ولی نتوانسته اند. ما می دانیم که استعمار و استکبار چه تلاشی را در این جهت ـ نه فقط در ایران بلکه در سطح دنیای اسلام ـ انجام داده است تا این چراغ را خاموش کند. در یک گزارش بسیار مهمی که مربوط به سالها قبل است و جدید نیست تلاش گروههای تبلیغی مسیحیت را که از اروپا به سمت شمال افریقا اعزام می شدند تا جاده استعمار را در آن جا صاف کنند; نشان داده بود. یکی از غصه های دینداران دنیا این است که قدرتمندان مسلط بر کشورهای مسیحی تبلیغ علی الظاهر دین مسیح در سطح دنیا را وسیله ای برای پیش بردن ماشین استعمار قرار دادند و اینها جاده صاف کن استعمار شدند. گروههای تبلیغی و به اصطلاح تبشیری را به عنوان تبلیغ مسیحیت ـ که ظاهرش تبلیغ مسیحیت بود اما باطن قضیه این بود که راه را باز کنند تا استعمارگران اروپایی از کشورهای مختلف اروپای آن روز وارد کشورهای اسلامی بشوند و قدرت سیاسی را قبضه کنند ـ به اطراف دنیا فرستادند و متاسفانه در بسیاری از جاها هم موفق شدند.
این گزارش مربوط به گروههای تبلیغی در شمال افریقاست . گزارشگر می نویسد : « یکی از مشکلات ما در سر راه تبلیغ مسیحت و پیشرفت استعمار در شمال آفریقا و منطقه تونس و مغرب این است که این مردم اعتقاد دارند که مهدی موعود خواهد آمد و اسلام را سربلند خواهد کرد » . گزارشگر این را در گزارش رسمی خود می نویسد و برای آن هیاتی که مسئول رسیدگی به این کارهاست می فرستد. بنابراین نفس اعتقاد به مهدی موعود باعث ایجاد مشکل برای استکبار و استعمار شده بود; در حالی که اعتقادی که برادران ما در آن مناطق دنیا دارند به روشنی و وضوح اعتقادی که ما امروز در این جا داریم نیست ; بلکه بیشتر ابهامات و کلی گویی وجود دارد تا تعیین مصداق و مورد و نام و خصوصیات . در عین حال استعمارگران از این امید ترسیدند.
در همین کشور خود ما یکی از بزرگان علما و روحانیون محترمی که امروز بحمدالله در میان ما هستند و برکات وجود ایشان باز هم شامل حال مردم می شود برای من نقل می کردند که در اوایل روی کارآمدن رژیم منحوس و فاسد و وابسته پهلوی آن کودتاگر بی سواد فاقد هرگونه معرفت و معنویت یکی از آخوندهای وابسته به دربار را صدا کرد و از او پرسید این قضیه امام زمان چیست که این گونه مشکلاتی برای ما درست کرده است ! این آخوند هم بر طبق دل و میل او جوابی می گوید و آن قلدر هم ماموریت می دهد که بروید مساله را حل و تمام کنید و این اعتقاد را از دل مردم بیرون بیاورید!! او می گوید : این کار آسان نیست و خیلی مشکلات دارد و باید کم کم با مقدمات شروع کنیم . البته آن مقدمات به فضل پروردگار و با هشیاری علمای ربانی و آگاهان این کشور در آن دوران ناکام ماند و نتوانستند آن نقشه شوم را عملی کنند. در کشور ما یک کودتاچی غاصب از طرف دستگاههای قدرت استعماری ماموریت داشت که بیاید ایران را قبضه کند و کشور را دو دستی تحویل دشمن بدهد و برای آن که بتواند بر این مردم مسلط بشود یکی از مقدمات لازمش این بود که عقیده به مهدی موعود(عج ) را از دهن مردم پاک کند.
عقیده به امام زمان نمی گذارد مردم تسلیم بشوند; به شرطی که این عقیده را درست بفهمند. وقتی که این عقیده به طور حقیقی در دلها جا بگیرد حضور امام غایب در میان مردم حس می شود. امام بزرگوار و عزیز و معصوم و قلب عالم امکان و ملجا همه خلایق اگر چه غایب است و ظهور نکرده ; اما حضور دارد. مگر می شود حضور نداشته باشد مومن این حضور را در دل خود و با وجود و حواس خویش حس می کند. آن مردمی که می نشینند رازونیاز می کنند و دعای ندبه را با توجه می خوانند زیارت آل یاسین را زمزمه می کنند و می نالند می فهمند چه می گویند. آنها حضور این بزرگوار را حسن می کنند ولو هنوز ظاهرنشده و غایب است . غیبت او به احساس حضورش ضرری نمی زند. ظهور نکرده است ; اما هم در دلها و هم در متن زندگی ملت حضور دارد. مگر می شود حضور نداشته باشد
شیعه خوب کسی است که این حضور را حس کند و خود را در حضور او احساس نماید. این . به انسان امید و نشاط می بخشد. این ملت بزرگ بیش از همه چیز به همین امید نیاز دارد; ملتی که در راه خدا و برای عظمت اسلام مجاهدت و مبارزه می کند و افتخار طول تاریخ بشر و همه تاریخ اسلام شده و پرچم اسلام را در زمان ما به اهتزاز درآورده است . چنین ملتی بیشتر از همه چیز به همین امید درخشان احتیاج دارد. آن اعتقاد این امید را به او می بخشد.
● امید این ملت را نمی توان از آنها گرفت
قبل از پیروزی انقلاب دشمن از همه وسایل استفاده می کرد تا مردم را از پیروزی انقلاب ناامید کند. می گفتند : مگر می شود چنین انقلابی برپا شود و ملت با دست خالی بر دستگاه تا دندان مسلح پیروز گردد ! اصلا ممکن نیست ! این نامیدی را با هزار زبان در میان مردم ترویج می کردند; ولی مردم . امیدشان را از دست ندادند.
امام بزرگوار ما ـ به عنوان یک رهبر تمام عیار ـ بیشترین همت خود را به امیدوار نگاه داشتن مردم گماشته بود. وقتی مردم امیدوارند حرکت و تلاش می کنند. در مقابل تلاش مردم هیچ قدرتی نمی تواند مقاومت کند. فقط باید مردم امیدوار باشند. امام بزرگوار از همه وسایل الهی و ملکوتی و معنوی استفاده کرد و این امید را در مردم دمید و به برکت آن امید این پیروزی بزرگ به دست آمد.
بعد از پیروزی انقلاب هم دشمنان این ملت دایما آیه یاس خواندند. مرتب می گفتند و می گویند : که شما نمی توانید کشور را اداره کنید!! مگر می شود با آمریکا در افتاد ! مگر می شود در مقابل دنیای مادی مقاومت کرد ! فایده ای ندارد باید تسلیم شد و باید قبول کرد!! هر جا پیروزی ای بود آن را در رادیوها و رسانه های جهانی کتمان کردند نگفتند و یا عوضی گفتند! هر جا مختصر ناکامی ای بود از کاه کوهی درست کردند! با همه این تبلیغات مردم ما مایوس نشدند. جنگ را گذراندند بعد از جنگ را پشت سر گذاشتند و به سازندگی مشغول شدند. تا امروز ـ به فضل پروردگار ـ مردم تلاش و مجاهدت کرده اند و امیدشان روز به روز بیشتر شده است ; چون پیشرفت را مشاهده می کنند.
این ملت در اول انقلاب کجا قرار گرفته بود و امروز کجاست آن روز ما جز یک ویرانه در اختیار نداشتیم و این کشور همه چیزش وابسته بود و بسیاری از آنچه که از دوران رژیم گذشته باقی مانده بود; همراه با وابستگی و پایه های بی بنیاد و سست بود. امروز ملت ما حرکت کرده نیرومند شده قدرت نظامی خود را سنجیده و قدرت سیاسیش را مشاهده کرده است . دیده است که چه طور در مقابل دنیای ظلم و استکبار می شود مقاومت کرد. سازندگی را تجربه کرده است . الان ـ به فضل پروردگار ـ برای هر کس که نگاه می کند در همه جای کشور تلاش سازندگی محسوس است .
معلوم است که امید این ملت را نمی توانند از او بگیرند. حالا دشمن به تلاشهای مفتضح افتاده است . این که شما می بینید دستگاه سیاسی آمریکا گیج گیج می خورند و کارهای نسنجیده انجام می دهند و نمی دانند در مقابل ملت و دولت ایران چه بکنند; بر اثرقدرت و امید شماست به خاطر عزم راسخ این ملت است که دشمن نمی داند در مقابل مردم ایران چه باید بکند و کارهای ابلهانه انجام می دهد.
(نقل از سیمای معصومین (ع ) در آیینه نگاه رهبری موسسه فرهنگی قدر ولایت )
توجه به امام زمان باید حقیقی و با معرفت کافی باشد. لقلقه زبان در این زمینه تاثیری ندارد
مهدی موعود هم در دلها و هم در متن زندگی ملت حضور دارد. شیعه خوب کسی است که این حضور را حس کند و خود را در حضور او احساس نماید و این به انسان امید و نشاط می بخشد
عقیده به منجی موعود است که شیعه را تا امروز از آن همه پیچ وخم های عجیب و غریبی که در سر راهش قرار داده بودند عبور داده است و امروز پرچم عزت و سربلندی اسلام و قرآن در دست شما ملت مسلمان و شیعه ایران است
منبع : روزنامه جمهوری اسلامی