پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ده فرمان کارآفرینی


ده فرمان کارآفرینی
۱) هر روز با اشتیاق در محل کار خود حاضر شوید.
۲) بر هر دستوری که هدفش توقف آرمان شماست ، پیش دستی کنید.
۳) هر کاری که برای تکمیل پروژه تان لازم است ، بدون توجه به شرح شغل خود انجام دهید.
۴) افرادی را برای کمک به خود پیدا کنید.
۵) درباره افرادی که انتخاب می کنید از شهود خود کمک بگیرید و فقط با بهترین ها کار کنید.
۶) تا جایی که می توانید پنهان کاری کنید ، جنجال و تبلیغات ، ساز و کارهای امن را به خطر می اندازد.
۷) هیچ وقت روی یک مسابقه شرط بندی نکنید ، مگرآنکه خودتان گرداننده اش باشید.
۸) به یاد داشته باشید درخواست بخشش آسانتر از درخواست اجازه است .
۹) در اهداف خود ثابت قدم بوده و وفادار بمانید، اما درباره تحقق آن اهداف واقع گرا باشید.
۱۰) حامیان خود را گرامی بدارید.
منبع : کارگاه آموزشی روان یار