پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

دندانها آینه تمام نمای بدن هستند


دندانها آینه تمام نمای بدن هستند
دندانها نه‌ تنها وسیله‌ای‌ برای‌ جویدن‌ غذا هستند بلكه‌ می‌توانند آینه‌ای‌ تمام‌نما از وضع‌ تندرستی‌ بدن‌ باشند.
مراجعه‌ به‌ دندانپزشك‌ برای‌ معاینه‌، نه‌ تنها باعث‌ پی‌ بردن‌ به‌ حفره‌های‌ پدید آمده‌ در دندانها و كرم‌ خوردگیهامی‌شود، بلكه‌ یك‌ دندانپزشك‌ خوب‌ می‌تواند به‌ مشكلاتی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در سایر نقاط‌ بدن‌ وجود داشته‌ باشدپی‌ ببرد چرا كه‌ نخستین‌ نشانه‌های‌ بسیاری‌ از بیماریها در دهان‌ ظ‌اهر می‌شود.
در زیر به‌ فهرستی‌ از مشكلات‌ و مسائلی‌ كه‌ می‌توان‌ از ط‌ریق‌ دندانها، لثه‌ها، زبان‌، غدد بزاقی‌، و بافتهای‌ نرم‌داخل‌ دهان‌ به‌ وجود آنها پی‌ برد اشاره‌ می‌كنیم‌:
۱) پرتو نگاری‌ از دندانها، نه‌ تنها وجود حفره‌های‌ پدید آمده‌ در آنها را نشان‌ می‌دهد، بلكه‌ ممكن‌ است‌ از ط‌ریق‌نشان‌ دادن‌ رشد اضافی‌ استخوان‌ یا از بین‌ رفتن‌ تدریجی‌ استخوان‌، دكتر را از وجود بیماری‌ استخوانی‌ در بدن‌آگاه‌ كند.
۲) پرتو نگاری‌ همچنین‌ ممكن‌ است‌ وجود غده‌های‌ كوچك‌ سرط‌انی‌ را در پستان‌، ششها، كولون‌ و پروستات‌نشان‌ دهد. یك‌ متخصص‌ امر در این‌ باره‌ می‌گوید: ((وجود یك‌ تومور در حول‌ و حوش‌ استخوان‌ آرواره‌،می‌تواند اولین‌ نشانه‌ قابل‌ لمس‌ از وجود سرط‌ان‌ باشد.))
۳) غذه‌های‌ از كار افتاده‌ آدرنال‌، ممكن‌ است‌ باعث‌ تغییر در رنگ‌ داخل‌ دهان‌ شود و تغییر رنگ‌ دهان‌ می‌تواندنشان‌ دهنده‌ وجود تومورهایی‌ در روده‌ها باشد.
۴) غده‌های‌ از كار افتاده‌ بزاقی‌ ــ یا به‌ عبارت‌ دیگر داشتن‌ دهان‌ خشك‌ ــ ممكن‌ است‌ نتیجه‌ وجود فشارهای‌زیاد در زندگی‌ باشد. كارشناسان‌ امر می‌گویند وقتی‌ كسی‌ مضط‌رب‌ و نگران‌ می‌شود، غده‌ بزاقی‌ او از كار بازمی‌ماند.
۵) در بعضی‌ موارد، احساس‌ درد دندان‌ و آرواره‌ ممكن‌ است‌ ناشی‌ از وجود بیماری‌ قلبی‌ باشد. بنابراین‌ به‌گفته‌ آنان‌ اگر دندانها، هیچ‌ ناراحتی‌ نداشته‌ باشند، درد بی‌دلیل‌ آنها احتمالا از وجود حمله‌ قلبی‌ حكایت‌ می‌كند.
۶) رنگ‌ پریده‌ بودن‌ لثه‌ها، یا خیلی‌ قرمز بودن‌ زبان‌، ممكن‌ است‌ نشانه‌ وجود ناهنجاری‌ در خون‌ و گردش‌خون‌ باشد.
۷) اگر زبان‌ بزرگتر از حد معمول‌ گردد دلیل‌ آن‌ ممكن‌ است‌ وجود ناراحتی‌ در غده‌ تیروئید باشد.
۸) وجود بیماری‌ لثه‌ ممكن‌ است‌ حاكی‌ از وجود بیماری‌ قند، كمبود ویتامینهای‌C و D و یا وجود ویروسهای‌عفونت‌زا باشد. یكی‌ از متخصصان‌ می‌گوید: اگر ببینیم‌ كه‌ هیچ‌ دلیل‌ دیگری‌ برای‌ بیماری‌ شدید پیوره‌ یا وجودزخم‌ در دهان‌ وجود نداشته‌ باشد بیمار را سوال‌ پیچ‌ می‌كنیم‌ و ممكن‌ است‌ او را مورد آزمایش‌) H.I.V ویروس‌به‌ وجود آورنده‌ ایدز) قرار دهیم‌ و سپس‌ او را به‌ پزشك‌ متخصص‌ آن‌ رشته‌ ارجاع‌ می‌كنیم‌.
۹) H.I.V و بیماری‌ ایدز هم‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ پدید آمدن‌ زخم‌ دهان‌ بشود. علاوه‌ بر آن‌، سل‌، كمبود ویتامین‌Bو آلرژیها هم‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ زخم‌ دهان‌ بشوند.
۱۰) یك‌ دندان‌ درد ممكن‌ است‌ صرفا یك‌ دندان‌ درد ساده‌ و بی‌خط‌ر باشد كه‌ فقط‌ با یك‌ قرص‌ آسپیرین‌برط‌رف‌ شود. اما این‌ امر هیچ‌ دلیلی‌ برای‌ عدم‌ مراجعه‌ به‌ دندانپزشك‌ نخواهد بود و همواره‌ مراجعه‌ منظ‌م‌ به‌دندانپزشك‌ را باید جدی‌ تلقی‌ كرد.
پری مودت
منبع : پایگاه رسمی انتشارات سوره مهر