شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

آیا می دانستید که چرا پشه ها دم گوش ما وزوز می کنند؟


آیا می دانستید که چرا پشه ها دم گوش ما وزوز می کنند؟
آیا می دانستید که چرا پشه ها دم گوش ما وزوز می کنند؟ تعهد یک مادر به پرورش کودک حتی اگر ناشی از جبر زیست شناختی باشد، رفتارهای شگفت آوری را باعث می شود. پدرها توجه کنند. حتی در یکی از ۳ هزار گونه شناخته شده پشه ها یک پشه نر پیدا نمی کنید که حاضر باشد به خاطر بچه هایش خون بخورد. در اغلب گونه های پشه جانور ماده برای کمک به تولید تخمک علاوه بر رژیم غذایی معمول شیره گیاهی به خوردن یک وعده خون نیاز دارد. پشه های ماده برای یافتن قربانیانشان نشانه هایی مانند حرارت، رطوبت و خروج دی اکسید کربن بدن را دنبال می کنند. به خصوص دی اکسیدکربنی که ما با تنفس از بدن خارج می کنیم، پشه ها را به سمت سر های ما جلب می کند، و آنها با پرواز در آنجا به دنبال محلی برای خون خواری می گردند. وزوزی که پیش از فروکردن خرطوم تیز پشه به درون بدن تان برای مکیدن خون می شنوید، چیزی نیست جز صدایی با فرکانس بالا ناشی از به هم خوردن سریع بال های پشه.
منبع : روزنامه ابتکار