جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

کشش عضلات پشت ساق پا


کشش عضلات پشت ساق پا
در فاصله ای حدود ۱ متر از دیوار بایستید ، سپس دستها را به دیوار رو به رو بگذارید ، در این حرکت حتماً باید کف پاها روی زمین گذاشته و از روی زمین بلند نشود . برای کشش بیشتر می توانید مقداری فاصله خود را با دیوار بیشتر کنید .
منبع : واحد مرکزی خبر