دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

کناره گیری ژنرال رضاخان از وزارت جنگ و تظاهرات نظامیان (در این روز ۷ اکتبر)


ژنرال رضاخان پهلوی وزیرجنگ كابینه قوام السلطنه در پی انتقاد چند نماینده مجلس از او و نقل این انتقاد ها در روزنامه ها ، ۱۵ مهرماه ۱۳۰۱ به حالت اعتراض كناره گیری خود را اعلام داشت كه واحدهای نظامی و نیز گروهی از مردم به حمایت از او برخاستند و مسلحانه وارد خیابانها شدند و در میدان بهارستان آرایش رزمی به خود گرفتند .
متعاقب تهران چنین تظاهراتی در سایر شهرها برپا شد كه شاهزاده محمد حسن میرزا ولیعهد وقت و قوام السلطنه به حل مسئله پرداختند و از ژنرال خواستند كه از كناره گیری انصراف دهد كه با شرایطی قبول كرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز