پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

من می‌خواهم هر لقمه‌ای را نخورم.


من می‌خواهم هر لقمه‌ای را نخورم.
● برای آنهایی که می‌خواهند، سالم زندگی کنند.
انواع لقمه‌ها و لقمه انواع چیزها را داریم. کباب لقمه داریم. سوهان لقمه داریم. کش لقمه داریم. پشمک لقمه‌ای داریم. لقمه نانی داریم. لقمه کوچک داریم. لقمه بزرگ داریم. لقمه تمیز داریم و خیلی لقمه‌های دیگر که همه‌شان خوردنی است بجز یک لقمه. لقمه حرام. البته لقمه حرام هم خوردنی است ولی از گلو پایین نمی‌رود. البته از گلوی بعضی‌ها هم پایین می‌رود. خلاصه اینکه وقتی لقمه‌ای را می‌گیرید تا بخورید، حتما به نوعش دقت کنید. لقمه باید، باید، باید تکرار می‌کنم باید حلال باشد. این یک شوخی نیست. اگر نان‌آور خانه‌ای هم هستید، باید نان حلال برای خانواده‌تان در بیاورید. غذایی که تهیه می‌کنید، دزدی نباشد. پولش مال مردم نباشد. خمس پولش را داده باشید. خدای ناکرده پولش را از قمار به دست نیاورده باشید. ربا نداده باشید. از بیت‌المال نخریده باشید. یک کلام، ختم کلام، نه برای خودتان لقمه حرام بگیرید، نه برای خانواده‌تان و حتی نگذارید برایتان لقمه حرام بگیرند.
کمی به غذایت دقت کن: نگاه کن به غذایت و ببین که حتما سالم باشد. تمیز باشد. مفید فایده باشد. خوشمزه باشد. چرا غذایی را می‌خوری که ارزش غذایی ندارد؟ یا اصلا ببین چیزی که می‌خوری به بدنت چه فایده ای می‌رساند. شاید خیلی شنیده باشید که پفک نخور. هله هوله نخور. از غذاهایی که فقط شکم پر کن باشند بپرهیز. البته فراموش نکن که ببینی که غذایت حلال باشد.
ببین، چه غذایی به بدنت می‌دهی: یک ضرب‌المثل آمریکایی می‌گوید که:«هر چه بخوری، همانی.» اگر غذایت، سالم نباشد، جسمت را نابود می‌کند و اگر حلال نباشد، روحت را. پس مواظب باش که غذای ناسالم و حرام نخوری.
شاید آخرین بار باشد که غذا می‌خوری: اگر مراقب خوردنت نباشی، شاید لقمه‌ای بخوری که مسموم باشد. یا حالت را به هم بریزد. یا زمین‌گیرت کند. شاید دیگر وعده بعدی‌ای در پی نباشد. و شاید وعده دیدار بماند برای قیامت.
الف) اگر مراقب باشی:
▪ حرام نخوری، محبوب می‌شوی: لقمه‌ای را برداشته‌ای تا بگذاری داخل دهانت. می‌فهمی که لقمه ناپاکی است. حرام است. کنارش می‌گذاری. گویا بیشتر از هزار رکعت نماز خوانده‌ای.
▪ حرام نخوری، از اولیا می‌شوی: این را بدان که هیچ یک از اولیای خدا، آنهایی که خدا بدان‌ها افتخار می‌کند و دوستشان دارد، حرام نخورده‌اند. البته نماز و روزه و بقیه احکام فراموش نشود. فقط حلال‌خوری نیست.
ب) اگر مراقب نباشی:
▪ چهل شب نمازت قبول نیست: گفتم که.
▪ عبادتت دوامی ندارد: مثل اینکه خانه‌ات را روی آب بسازی. نه پایه‌ای و نه اساسی و نه حتی چهارچوبی دارد. با یک موج یا بادی از بین می‌رود و اصلا به درد زندگی نمی‌خورد. نمی‌خواهی که نماز و روزه‌ات به درد نخورد و همه‌اش هیچ شود؟
▪ فرشتگان نفرینت می‌کنند: نمی‌خواهید بگویید که فرشتگان باید برای کسی که عبادتش قبول نیست، کف بزنند و هورا بکشند؟
▪ با بهشت خداحافظی کن: نمازت که قبول نیست، عبادتت هم که به درد نمی‌خورد، فرشتگان هم که نفرینت می‌کنند، پس خداحافظ بهشت.
منبع : ۵ روز