یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۵ اسفند ۱۳۳۲ ـ کیفرخواست اعدام برای کریم پور شیرازی


پنجم اسفند ۱۳۳۲ دستگاه قضایی ارتش برای "امیر مختار کریم پور شیرازی" تقاضای مجازات اعدام کرد. کریم پور که پس از براندازی ۲۸ مرداد خود را پنهان کرده و دو ماه بعد دستگیر شده بود در روزنامه اش از وجود فساد میان بستگان شاه مطلب نوشته و با واژه های صریح وی را مورد اهانت قرار داده بود. بعدا اعلام شد که کریم پور در زندان آتش گرفته و سوخته است!.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز