دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا


ایدز و سایر بیماریهای مقاربتی


ایدز و سایر بیماریهای مقاربتی
نویسنده : ساداتیان، سیداصغر,علویان، سیدموید
شماره کنگره : ۱۹الف۲س/ ۲۰۰ RC
شابک : ۹۶۴-۹۵۶۹۷-۱-۵
رده دیویی : ۶۱۶.۹۷۹۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۲
تعداد صفحه : ۸۶
نوبت چاپ : ۶