سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

می‌توانم به دیگران مهر بورزم


وقتی که دیگران خشمگین هستند تنفر دارند، انتقاد می‌کنند یا مهاجم به نظر می‌رسند. می‌توانم آن لحظه آنان را چنان که به نظر می‌رسند ببینم و یا هراسیده و نیازمند کمک به عشق. وقتی که با خشم نفرت انتقاد و تهاجم واکنش نشان ندهم آنگاه می‌توانم به درون خود روم و برکت عشق خویش را دریابم.بدین سان می‌توانم برگزینم که با عشق ومهربانی ونه از دیدگاه ترس واکنش نشان دهم.
منبع : مجله راه زندگی