یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۳۰ تیر ـ ۲۱ جولای ـ نشانه ای تازه از ناسیونالیسم در فرانسه


كمیسیون واژه ها و واژه سازی وزارت فرهنگ فرانسه از ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۳ بكار بردن این اصطلاح انگلیسی زبانان « ای ــ میل » را در آن كشور ممنوع ساخت و تاكید كرد كه به جای آن ، اصطلاح « كوری ال courriel» را كه تركیبی از دو واژه فرانسوی «كوریر» و «الكترونیك» است بكارند . این دستور دست كم برای موسسات عمومی و مكاتبات دولتی اجباری خواهد بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز