یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

بازی بدون توپ در فوتبال


بازی بدون توپ در فوتبال
تیم های بزرگ همواره به اهمیت حرکت در زمین واقف هستند . شما باید قوه ابتکار داشته و بتوانید یاران خود را تحریک کنید تا با شما بازی کنند .
توجه داشته باشید که نداشتن توپ برای فوتبالستی که می خواهد برای تیمش مفید باشد ، مایوس کننده نیست . جاگیری و خصوصا فضا سازی شما به تیم کمک می کند .
اساس یک سلسله حرکات تکنیکی ، بازی بدون توپ است . این بازی امکانات تیم را در ایجاد خطر برای حریف افزایش می دهد . بازیکنی که صاحب توپ نیست ، باید برای کمک و حمایت از یارش داوطلب شود .
بازی بدون توپ به شرایط بدنی عالی نیاز دارد . این وظیفه شما است که خود را با شرایط بازی و عادات یارانتان تطبیق دهید.
منبع : شبکه رشد