شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

مارماهی اردکی شکل


نام انگلیسی : Pike conger
نام علمی : Muranesox bagie
نام محلی : مار ماهی
خانواده : Muraenesocidae
کد : MUraen.M.b.۱
مشخصات :
● مشخصات مورفولوژی
▪ فرم و رنگ بدن:
بدن خیلی دراز ، رنگ آن نقره‌ای مایل به خاکستری بوده و در ناحیه شکم سفید است و باله‌های عمودی آن لبه‌های سیاه رنگی دارد.قسمت بالای بدن قهوه‌ای متمایل به خاکستری روشن است.
▪ باله‌ها :
باله‌های سینه‌ای موجود و باله پشتی ،باله دمی و مخرجی دراز و به هم متصل هستند.تعداد شعاع نرم باله پشتی قبل از مخرج ۵۹-۴۷ عدد است.
▪ فلس:
بدن فاقد فلس است.
▪دندان:
پوزه دراز ،دهان بزرگ و فکها معمولی بوده و شکاف دهان تا پشت چشم ادامه می‌یابد .دندانهای نوک تیز به صورت ردیفی یا دسته‌های مختلف بر روی فکها و محور میانی دهان با دندانهای نیش بزرگ و وحشتناک وجود دارند.
▪ طول:
بیشینه درازی بدن در حدود ۱۸۰cm و طول استاندارد آن ۱۵۰cm است.
▪ سایر مشخصات
سوراخهای بینی جانبی و دهانه‌های آبششی شکاف مانند است.فاصله مخرج تا دهانه‌های آبششی خیلی بزرگتر از طول سر است. مخرج در نیمه قدامی درازی بدن واقع شده ، آبششها در حلق بصورت شکافهای عریضی باز می‌شوند.
● مشخصات بیولوژی
▪مکان زندگی:
در دریاها،خلیجهای مصبی و حتی در آبهای شیرین زیست می کنند.
▪ تغذیه :
جزء ماهیان گوشتخوار و درنده محسوب می‌گردند و دست زدن به آنها خطر ناک است.
▪ پراکنش:
سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، اقیانوس هند ،مجمع الجزایر مالایا ،فیلیپین ،چین،ژاپن
▪ تولیدمثل:
جزء گروه ماهیان تخحمگذار هستند.
▪ ارزش اقتصادی :
ارزش اقتصادی چندانی ندارد ولی گوشت آن قابل خوردن است.
▪ روش صید :
گیل نت ،هندلاین
منبع : مرکز آموزش عالی میرزا کوچک خان گیلان