شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

کمالی سبزواری ، امیر عمید


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط ، موسیقیدان و شا
کمالی بخارائی ، جمال الکتاب ، امیر عمید کمال‌الدین
منبع : مطالب ارسالی