شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ ـ سقوط آزاد بورس نیویورک و آغاز رکود اقتصادی ۱۰ ساله


۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ ـ سقوط آزاد بورس نیویورک و آغاز رکود اقتصادی ۱۰ ساله
۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ که در آن تاریخ روز پنجشنبه بود و به پنجشنبه سیاه معروف شده است بهای سهام در بورس نیویورک سقوط آزاد کرد و در پی آن دوران رکود اقتصادی بزرگ آغاز گردیدکه ۱۰ سال طول کشید. رکود اقتصادی آمریکا در آن زمان همه جهان را فرا گرفت. حالت روانی این سقوط سبب شده است که از آن پس تقریبا در هر « اکتبر» کم و بیش تکرار شود. میزان سقوط در اکتبر ۱۹۸۷ بیش از اکتبرهای دیگر بود.
آهنگ تنزل بورس نیویورک (وال استریت) در سال ۱۹۲۹ از چند روز پیش از بیست و چهارم اکتبر آغاز شده بود و در روز ۲۳ اکتبر شدید و در بیست و چهارم سقوط آزاد بود و ....
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز